:

Vad är en Brandlarmcentral?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Brandlarmcentral?
 2. När är det krav på brandlarm?
 3. Vad är en Aspirationsdetektor?
 4. Hur ofta ska en brandvarnare blinka?
 5. Hur ofta Revisionsbesiktning brandlarm?
 6. Vad är Anläggarintyg brandlarm?
 7. Var finns reglerna för brandskydd?
 8. Vad är en Anläggningsskötare?
 9. Vad gör en brandvarnare?
 10. Vilket är maximalt tillåtet avstånd mellan två rökdetektorer?
 11. Vem är det som ansvarar för att Brandlarmanläggningen Revisionsbesiktigas?
 12. Vem får återställa brandlarm?

Vad är en Brandlarmcentral?

En brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

När är det krav på brandlarm?

Vid nybyggnad krävs automatisk detektering av brand normalt för alla ställen där människor kan vara sovande, till exempel i vårdanläggningar, särskilda boenden, hotell och bostäder. Utrymningslarm krävs framför allt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand, till exempel i samlingslokaler och hotell.

Vad är en Aspirationsdetektor?

Aspirationsdetektor. En form av rökdetektor som är baserad på att det sugs luft mot en brandhärd. Detektorn sitter i angränsande rum. Används till exempel i en del k-märkta byggnader där brandvarnare inte får installeras.

Hur ofta ska en brandvarnare blinka?

Röd lysdiod blinkar ungefär en gång i minuten vilket bekräftar att brand- varnaren är strömförsörjd och redo att upptäcka rök (normal operation). Varning för svagt batteri - Brandvarnaren ger ifrån sig ett pip i minuten.

Hur ofta Revisionsbesiktning brandlarm?

I Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm-, vattensprinkler- och gassläcksystem anges att anläggningen ska leveransbesiktigas och därefter årligen revisionsbesiktigas. Att dessa besiktningar utförs har starkt bidragit till anläggningarnas höga tillförlitlighet i Sverige.

Vad är Anläggarintyg brandlarm?

Anläggarintyg och besiktningsintyg Bland dokumentationen är det två intyg som är särskilt viktiga. Anläggarintyget som ska utfärdas av certifierad anläggarfirma och där de efter egenkontroll verifierar att anläggningen uppfyller aktuellt regelverk. Endast certifierade anläggarfirmor ska använda anläggarintygen.

Var finns reglerna för brandskydd?

Boverkets byggregler, BBR I BBR avsnitt 5 finns regler om vilket brandskydd du måste ha i en byggnad. Föreskrifterna i BBR måste du följa om du ska uppföra en ny byggnad eller ändra i en befintlig byggnad. De allmänna råden i BBR anger hur du bör eller kan göra för att följa de bindande reglerna i föreskrifterna.

Vad är en Anläggningsskötare?

Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid brandlarm, fel och frånkopplingar. För att kunna verka som anläggningsskötare ställs det idag krav på omfattande utbildning. Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs.

Vad gör en brandvarnare?

– De vanligaste brandvarnarna är de optiska och joniska. Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på synlig såväl som osynlig rök. Optiska brandvarnare har ett fotocellsystem som reagerar på pyrande rök. Det finns också brandvarnare som reagerar på värme och flammor.

Vilket är maximalt tillåtet avstånd mellan två rökdetektorer?

Varje rökdetektor får skydda högst 60 m2 . Avståndet mellan rökdetektorerna får inte vara längre än 12 meter.

Vem är det som ansvarar för att Brandlarmanläggningen Revisionsbesiktigas?

Vid en revisionsbesiktning ska besiktningsman- nen ges tillgång till anläggningsdokumentatio- nen samt tidigare besiktningsintyg. Besiktningsintyg enligt SBF 111 ska finnas för en anläggning. De ska arkiveras och kunna tillhan- dahållas. En anläggningsskötare och en kompetent ersät- tare ska utses.

Vem får återställa brandlarm?

Larm som vidarebefordras till räddningstjänsten får endast återställas av räddningstjänsten. Personer utsedda som anläggningsskötare ska erhålla grundläggande utbildning för skötseln av den automatiska brandlarmanläggningen samt kunskaper om dess funktion och handhavande, enligt SBF 110.