:

Vad är API integration?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är API integration?
  2. Vad är integrations ledare?
  3. Vad gör en API?
  4. Vad gör en Integrationsassistent?
  5. Vad gör en Integrationshandläggare?
  6. Vad är API inom läkemedel?
  7. Vad är segregation i Sverige?

Vad är API integration?

API-integration är alltså processen att integrera olika applikationer och IT-system via API:er. Eftersom API:er fungerar som informationsförmedlare, ger de också ett extra säkerhetsskikt, eftersom de två kommunicerande parterna aldrig är helt exponerade för varandra.

Vad är integrations ledare?

I din roll kommer du ansvara för att skapa ett integrationsdrivet arbetssätt där just integration sätter takten för produktutvecklingen i organisationen. Som spindeln i nätet i en organisation med flera tusen människor kommer du att arbeta med stora aktörer inom modern mjukvaruutveckling för bilindustrin.

Vad gör en API?

Ett API (Application Program Interface) fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på. Det finns flera API-typer varav REST API och SOAP API är bland de vanligare. Skatteverket erbjuder båda.

Vad gör en Integrationsassistent?

Syfte. Utbildningen till Integrationsassistent ger dig nya och fördjupade kunskaper om det svenska samhället i ett integrationsperspektiv. Du får tillfälle att läsa och diskutera med andra deltagare kring det svenska samhället och integrationen och därmed dela erfarenheter och kunskaper.

Vad gör en Integrationshandläggare?

Integrationshandläggaren arbetar i kommunen och möter och stöttar flyktingar för att skapa goda förutsättningar för att få en bra introduktionen i Sverige. Utifrån individens utbildnings-, erfarenhetsbakgrund, hälsostatus, tankar om framtiden och stödbehov görs en planering för introduktionstiden.

Vad är API inom läkemedel?

Den globala läkemedelsbranschen har blivit alltmer beroende av tillverkningsanläggningar i Asien för tillgång till API, den aktiva kemiska substansen i ett läkemedel. Exempelvis API som används i de flesta antibiotika produceras till stor del i Kina och Indien.

Vad är segregation i Sverige?

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Människor med liknande bakgrunder eller egenskaper samlas då exempelvis i liknande bostadsområden, i samma skolor och på samma delar av arbetsmarknaden.