:

Är det skatt på försäkringspengar?

Innehållsförteckning:

  1. Är det skatt på försäkringspengar?
  2. Hur beskattas livförsäkringar?
  3. Kan man få försäkring och skadestånd?
  4. Hur mycket skatt dras från Försäkringskassan?
  5. Är det skatt på arvode?

Är det skatt på försäkringspengar?

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är vanligen skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Med andra ersättningar menas vissa skadestånd för egendomsskador.

Hur beskattas livförsäkringar?

Om du är företagare och tecknar en livförsäkring för företag åt dig själv eller din personal, är livförsäkringspremierna ofta avdragbara i företagets beskattning. Det lönar sig dock att kontrollera med Skatteförvaltningen att premien är avdragbar.

Kan man få försäkring och skadestånd?

Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd kan du ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan. Din hemförsäkring kan ge ersättning för brott, exempelvis vid stöld, eller överfall vid misshandel eller våldtäkt.

Hur mycket skatt dras från Försäkringskassan?

Försäkringskassan gör avdrag för skatt: enligt Skatteverkets beslut, enligt skattetabell, eller. med 30 procent.

Är det skatt på arvode?

Om ni under året betalar ut 1 000 kronor eller mer till en person utan F-skattsedel är ni skyldiga att dra skatt och betala arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften blir en extra kostnad medan skatten dras från ersättningen. Ersättningen ska redovisas i en arbetsgivardeklaration som ges in till Skatteverket.