:

Vad påverkar lungans compliance?

Innehållsförteckning:

  1. Vad påverkar lungans compliance?
  2. Vad betyder ventilera pulmonell?
  3. Vad är Transpulmonellt tryck?
  4. Vad är Residualvolym?
  5. Vad bestämmer FRC?
  6. Vad är anatomiskt Dead Space?
  7. Hur mäter man Residualvolym?

Vad påverkar lungans compliance?

Den lätthet varmed lungan kan sträckas ut kallas för lungans följsamhet (compliance) och avgörs av två faktorer: sträckningsmöjligheten hos de elastiska fibrer som lungan består av. Utgör 1/3 av lungans elastiska kapacitet. ytspänningen inuti alveolen till följd av vätskan (surfaktant) som finns däri.

Vad betyder ventilera pulmonell?

Pulmonell ventilation: - Luft som blir kvar i lungorna efter utandning. - Den volym av ny luft som når alveolerna varje minut och därmed har möjlighet att delta i gasutbyte med blodet.

Vad är Transpulmonellt tryck?

b) Transpulmonellt tryck = alveolartycket - intrapleurala trycket. Det varierar med andningsfasen och är ett uttryck för lungornas elastiska kraft. Håller lungorna utspända och förhindrar att bronkiolerna faller samman under inandning.

Vad är Residualvolym?

Residualvolym (RV) – den luft som är kvar efter full utandning.

Vad bestämmer FRC?

FRC bestäms av jämvikten mellan lungans kollaberande elastiska kapacitet (ihopdragande) och bröstkorgens expanderande effekt. Mindre tonus i diafragma som muskelrelaxering Position. Stående>stittande>buk>sida>rygg Vissa lung sjukdomar som Lungfibros. DÄRFÖR – Motverka lågt FRC (om möjligt)!!

Vad är anatomiskt Dead Space?

Dead space, kallas ibland för döda rummet, är en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker.

Hur mäter man Residualvolym?

Residualvolymen är den volym som kvarstår i lungorna efter en maximal utandning och kan inte mätas med en vanlig spirometer. Med en kroppspletysmograf (så kallad body-box) eller genom gasutspädningsmetoder, kan man mäta funktionell residualkapacitet.