:

Vad utgörs intäkterna främst av i ett typiskt försäkringsbolags resultaträkning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad utgörs intäkterna främst av i ett typiskt försäkringsbolags resultaträkning?
  2. Hur går försäkringsbolag runt?
  3. Vem behöver ansvarsförsäkring?
  4. Hur beräknas totalkostnadsprocenten?
  5. I vilka sammanhang finns det obligatoriska krav på att ha en ansvarsförsäkring?

Vad utgörs intäkterna främst av i ett typiskt försäkringsbolags resultaträkning?

Intäkter. Vi börjar bland intäkterna. Delar av bruttopremieinkomsterna (gross written premiums, GWP) avges alltså till återförsäkringsbolag och återstoden blir nettopremieinkomster, eller premieinkomster för egen räkning (premiums written for own account).

Hur går försäkringsbolag runt?

Utvecklingen är guld värt för försäkringsbolagen. I genomsnitt behåller de runt 30 procent av pengarna som svenskarna betalar dem, visar SvD Näringslivs granskning. Och det är betydligt mer än vad som kan anses lämpligt, enligt Gunnar Olsson på den oberoende instansen Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vem behöver ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring gäller om man blir skadeståndsskyldig på grund av att man skadat en annan person eller hans egendom. Man kan säga att detta är en typ av drulleförsäkring. En sådan ingår också normalt i en hemförsäkring, men den täcker endast sådant man gör sig skyldig till i egenskap av privatperson.

Hur beräknas totalkostnadsprocenten?

Totalkostnadsprocent, netto = summan av skadeprocent, netto och driftskostnadsprocent, netto. Totalkostnadsprocenten visar vad försäkringsbolaget tjänar på sin försäkringsrörelse och är därmed ett mycket intressant nyckeltal att följa över tid. Nyckeltalet är ungefär vad rörelsemarginalen är för andra typer av bolag.

I vilka sammanhang finns det obligatoriska krav på att ha en ansvarsförsäkring?

För att få tillstånd att verka som försäkringsförmedlare krävs att den som söker tillstånd (fysisk eller juridisk person) omfattas av en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan läggas på förmedlaren vid åsidosättande av sina skyldigheter (ansvarsförsäkring).