:

Hur forskare får kunskap om människans beteenden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur forskare får kunskap om människans beteenden?
  2. Hur kan Kognitionspsykologin användas för att förstå människan?
  3. Hur de olika förklaringsmodellerna uppkom?
  4. Hur påverkas vi av andra individuellt perspektiv?
  5. Vad kan depression bero på enligt det socialpsykologiska perspektivet?

Hur forskare får kunskap om människans beteenden?

Mänskligt beteende och mentala processer Med hjälp av ERP, mäter forskarna hjärnans aktivitet. Det kan vara när personens löser minnesuppgifter eller annan problemlösning.

Hur kan Kognitionspsykologin användas för att förstå människan?

Den kognitiva psykologins första utgångspunkt är människans sätt att tolka, tänka, minnas och fatta beslut utifrån inre kognitiva scheman. Kognitiva scheman kan förklaras som organiserade mönster för tänkande och handlingar som individen använder för att förstå och reagera på sina erfarenheter.

Hur de olika förklaringsmodellerna uppkom?

Att det förekommer så många olika förklaringsmodeller kring människan beror på att det är svårt att säkert fastställa varför människor tänker, känner och beter sig som de gör. Begreppet perspektiv betyder därför att man kan se och betrakta en och samma sak människan fast på olika sätt, ur olika synvinklar.

Hur påverkas vi av andra individuellt perspektiv?

Individuellt perspektiv- fokuserar på den ensamma individen, hur den påverkas av situationen och det sociala sammanhanget. Man utforskar hur individen ser på sig själv och omgivningen, men också hur personens agerande styrs av kognitiva och emotionella funktioner.

Vad kan depression bero på enligt det socialpsykologiska perspektivet?

Det depressiva tillståndet kan utlösas på grund av för hård psykisk/fysisk arbetsbelastning eller en livsstil som kan vara i obalans. Depression kan också bero på olika sociala livskriser som exempelvis äktenskap, skilsmässa eller närståendes bortgång (Skärsäter, 2010).