:

Hur blir man försäkringsrådgivare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man försäkringsrådgivare?
  2. Varför försäkringsförmedlare?
  3. Hur får man jobb på försäkringsbolag?
  4. Vad gör man som försäkringsrådgivare?
  5. Vem ger tillstånd för försäkringsförmedling?
  6. Vad gör man som skadereglerare?
  7. Varför jobba på försäkringsbolag?
  8. Vad tjänar man på IF?

Hur blir man försäkringsrådgivare?

De flesta som anställs har minst treårig utbildning från gymnasiet. Försäkringsbolagen har ofta egen utbildningsverksamhet för sin personal. Eftergymnasial utbildning är en merit. Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Varför försäkringsförmedlare?

Det handlar om rådgivning kring kollektivavtalsförsäkringar, tjänstepensionslösningar och privat försäkringssparande. Den som via sin arbetsgivare har möjlighet att träffa en försäkringsförmedlare för rådgivning i syfte att få en överblick om hur den framtida ekonomin och pensionen ska planeras.

Hur får man jobb på försäkringsbolag?

Utbildning inom försäkring. Det finns flera yrkeshögskoleutbildningar inom försäkringsbranschen. En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande. Utbildningarna är kostnadsfria och ger rätt till studiemedel.

Vad gör man som försäkringsrådgivare?

Som försäkringsrådgivare arbetar du med att ge rådgivning kring olika slags försäkringslösningar, medan en skadereglerare hanterar skador som den försäkrade har råkat ut för. En riskbedömare, eller underwriter, arbetar istället med att bedöma risker.

Vem ger tillstånd för försäkringsförmedling?

En fysisk person ansöker om utvidgat tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen: En komplett ifylld blankett Ansökan om utvidgat tillstånd som försäkringsförmedlare – fysisk person. En komplett ifylld bilaga 1 – ledningsprövning fysisk person (ledningsprövningsblankett).

Vad gör man som skadereglerare?

Skadereglerare möter människor som drabbats av en förlust eller olycka av något slag. Det kan vara deras hus som brunnit upp, deras bilradio som blivit stulen eller en kär anhörig som avlidit. Alla behöver skadereglerarens hjälp och service för att få sin skada utredd och ersatt enligt försäkringsvillkoren.

Varför jobba på försäkringsbolag?

Du får arbeta i en spännande, samhällsengagerande och ansvarstagande bransch som erbjuder ständiga utvecklingsmöjligheter. Du får en arbetsgivare som tar ansvar - inte bara för dig som anställd utan även för samhället och miljön. Här finns dessutom möjligheter att jobba både i Sverige och utomlands.

Vad tjänar man på IF?

IF är ett ledande företag inom försäkringsbranschen Om man vill som kvinnan jag fick lyssna av sa lägga 12 timmar de första 6 månaderna för att leva på 22500 kr/ mån så är detta utmärkt.