:

Kan man få ersättning för förlorade glasögon?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få ersättning för förlorade glasögon?
  2. Kan man få ut en ny mobil på hemförsäkringen?
  3. Kan man få ersättning för borttappade smycken?
  4. Vilken försäkring täcker glasögon?
  5. Kan man laga telefon på hemförsäkring?
  6. Måste man förnya trygghetsavtal?
  7. Vad är Otursförsäkring?
  8. Vad ingår i Drulleförsäkringen?
  9. Hur långt i efterhand kan man anmäla en skada?

Kan man få ersättning för förlorade glasögon?

Tappat, stulet eller trasigt föremål. Tråkigt när saker går sönder eller förloras. Har du råkat tappa ett föremål som din mobiltelefon eller dina glasögon i marken kan du få ersättning från din allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, som är en tilläggsförsäkring.

Kan man få ut en ny mobil på hemförsäkringen?

Om något händer med din mobiltelefon så att du måste köpa en helt ny mobil och detta kan ersättas av din hemförsäkring måste du alltså lägga minst 1500 kr ur egen ficka och sedan betalar försäkringsbolaget resterande belopp för en likadan eller likvärdig telefon.

Kan man få ersättning för borttappade smycken?

För att det ska vara ett försäkringsfall krävs att det finns ett beskrivet händelseförlopp som visar att ringen verkligen förlorats, men också att den förlorats genom antingen stöld eller en "plötslig och oförutsedd händelse". Det är försäkringstagaren som ska bevisa detta.

Vilken försäkring täcker glasögon?

Vad ersätts? Hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande ersätter glasögon som plötsligt eller oväntat gått sönder. Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter glasögon eller solglasögon som har stulits. Glasögonens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek.

Kan man laga telefon på hemförsäkring?

Hemförsäkring. Skador på telefonen som sker i ditt hem täcks av hemförsäkringen – förutsatt att du har en. Det gäller bara för skador som du själv inte orsakade, till exempel vattenläckor eller bränder. Blir mobilen stulen går inte det under hemförsäkringen om du inte har ett allrisktillägg.

Måste man förnya trygghetsavtal?

Trygghetsavtalet gäller i ett år från inköpsdatumet. För vissa produkter kan avtalet även tecknas via månadsbetalning. För de allra flesta av våra produkter kan Trygghetsavtalet förlängas med ett år i taget. Du har ingen självrisk i Trygghetsavtalet oavsett om din produkt byts ut till en likvärdig eller repareras.

Vad är Otursförsäkring?

Drulleförsäkringen kallas även allriskförsäkring, eller otursförsäkring. Den täcker saker som händer fast de inte borde hända som när någon tankar fel drivmedel, tappar sin bilnyckel eller spiller färg i bilen.

Vad ingår i Drulleförsäkringen?

Drulleförsäkringen täcker de skador som du själv orsakar på dina egna saker. Mer specifikt gäller det vid plötsliga och oförutsedda händelser, där någon form av lösöre förstörs. Skadan ska inte kunna gå att förutse – och vanligt slitage räknas inte som en olycka som kan täckas av drulle- eller allriskförsäkringen.

Hur långt i efterhand kan man anmäla en skada?

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt men senast inom 10 år från att skadan inträffade. Skador som inträffat före den 1 januari 2015 ska anmälas inom 3 år från det du märkt eller fått kännedom om skadan.