:

Hur redovisas immateriell tillgång?

Innehållsförteckning:

  1. Hur redovisas immateriell tillgång?
  2. Varför redovisas Anläggningstillgångars anskaffningsvärde i balansräkningen och inte i resultaträkningen?
  3. Varför kräver maximal avskrivning en Bokslutsdisposition i form av Överavskrivning?
  4. Hur bokför man anskaffningsvärde?
  5. Vilka tillgångar får man göra överavskrivningar på?
  6. Hur räknar man ut bokslutsdispositioner?

Hur redovisas immateriell tillgång?

Hur redovisas en förvärvad immateriell tillgång? En immateriell tillgång som förvärvas separat redovisas till anskaffningsvärde. Detta anskaffningsvärde skrivs sedan av under nyttjandeperioden. Huvudregeln är att immateriella tillgångar skrivs av under en femårsperiod.

Varför redovisas Anläggningstillgångars anskaffningsvärde i balansräkningen och inte i resultaträkningen?

En anledning till att redovisa anläggningstillgångar i balansräkningen är att vissa anskaffningar inte förbrukas under den period de anskaffas.

Varför kräver maximal avskrivning en Bokslutsdisposition i form av Överavskrivning?

De planenliga avskrivningarna kan vara lägre än de skattemässigt tillåtna eller högre än de skattemässigt tillåtna och detta skapar behovet av att göra skattemässiga överavskrivningar respektive skattemässiga underavskrivningar.

Hur bokför man anskaffningsvärde?

Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången.

Vilka tillgångar får man göra överavskrivningar på?

Maskiner och inventarier med en ekonomisk livslängd som understiger 3 år eller som har ett anskaffningsvärde om mindre än ett halvt prisbasbelopp exklusive moms får skrivas av omedelbart.

Hur räknar man ut bokslutsdispositioner?

Att räkna bokslutsdispositioner är inte alltid helt lätt....Uppdatera anläggningsregister

  1. År 1, beskattningsåret, 80 procent av kvarvarande anskaffningsvärde.
  2. År 2, året före beskattningsåret, 60 procent av kvarvarande anskaffningsvärde.
  3. År 3, andra året före beskattningsåret, 40 procent av kvarvarande anskaffningsvärde.