:

Vad gör man med gamla insulinpennor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man med gamla insulinpennor?
 2. Var ska man slänger insulinpennor?
 3. Hur länge kan man använda en insulinpenna?
 4. När ska man byta insulinpenna?
 5. Varför ska man använda en Sticksäkrad Pennkanyl?
 6. Är det bra att alltid injicera insulin på ett och samma ställe?
 7. Hur lämnar man tillbaka mediciner till Apoteket?
 8. Vad är Pennkanyler?
 9. Vad är en Pennkanyl?
 10. Vilken insulinpenna passar bäst för dig?
 11. Vilka funktioner har insulin i kroppen?
 12. Hur ska insulin injiceras?

Vad gör man med gamla insulinpennor?

Insulinpennor. Skyddshylsan - locket återvinns som hårdplast. Pennkropparna (SoloSTAR, AutoPen 24, AllSTAR PRO och JuniorSTAR) kastas i hushållssoporna. Penna med kvarvarande insulin återlämnas till Apoteket.

Var ska man slänger insulinpennor?

Insulinpennor kan kasseras som brännbart avfall. Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan. Dosförpackade läkemedel? Överblivna, dosförpackade läkemedel ska läggas direkt i läkemedelsavfallslådan utan att bryta dospåsarna.

Hur länge kan man använda en insulinpenna?

Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader, men det är hållbart upp till fyra-sex veckor vid 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Den insulinpenna eller de ampuller du använder ska du ha i rumstemperatur.

När ska man byta insulinpenna?

Pennkanyler ska inte återanvändas. Efter användning är de inte längre sterila vilket medför risk för infektion vid injektion. Kanylen kan bli slö när den återanvänds vilket kan leda till större vävnadsskada vid injektion och det finns ett samband mellan återanvändning av pennkanyler och uppkomst av fettkuddar.

Varför ska man använda en Sticksäkrad Pennkanyl?

Det finns ett EU direktiv från som syftar till att förebygga stick och skärskador. Om det finns sticksäkra produkter ska de användas. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2012:7, § 8a står det att när man i sitt arbete ger andra insulin och inte använder sticksäkra kanyler så uppfyller man inte kravet.

Är det bra att alltid injicera insulin på ett och samma ställe?

​Injektionsställena, eller kanylställena om man har en insulinpump, har stor betydelse för upptaget av insul​in och dess effekt. Om man alltid injicerar insulinsamma ställe eller alltid har kanylen på samma ställe blir fettvävnaden hård och tjock. Insulinet tas upp ojämnt och dåligt på sådana ställen.

Hur lämnar man tillbaka mediciner till Apoteket?

Lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket. Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket. Lämna läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket. Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar.

Vad är Pennkanyler?

I Sverige använder nästan alla människor med diabetes numera insulinpenna för injektion. Det är ett smidigt sätt att få en exakt dos med minsta möjliga krångel. BD Pennkanyler är avsedda för engångsbruk och tillverkas i fem olika längder.

Vad är en Pennkanyl?

Insupen pennkanyl 33G 4 mm är en pennkanyl som sätts på en insulinpenna och används för att tillföra kroppen insulin.

Vilken insulinpenna passar bäst för dig?

 • Insulinpennor är idag det vanligaste hjälpmedlet som används för att ge insulin. Tillsammans med sjuksköterskan eller läkaren bestämmer ni vilken insulinpenna och nål som passar dig bäst. Insulinet ska hamna i underhudsfettet, det område som är mellan huden och muskeln, där det tas upp i blodet i en jämn takt.

Vilka funktioner har insulin i kroppen?

 • Hormonet har många funktioner i kroppen och de allra viktigaste funktionerna är som följer: 1 Insulin reglerar vår omsättning av socker (glukos) och andra kolhydrater 2 Insulin påverkar vår omsättning av fett 3 Insulin påverkar vår omsättning av protein

Hur ska insulin injiceras?

 • Hur ska insulin injiceras? Insulinpennor är idag det vanligaste hjälpmedlet som används för att ge insulin. Tillsammans med sjuksköterskan eller läkaren bestämmer ni vilken insulinpenna och nål som passar dig bäst. Insulinet ska hamna i underhudsfettet, det område som är mellan huden och muskeln, där det tas upp i blodet i en jämn takt.