:

Vilken myndighet ska du i första hand vända dig till i frågor om människosmuggling?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken myndighet ska du i första hand vända dig till i frågor om människosmuggling?
  2. Hur kan man få tag på droger?
  3. Hur mycket narkotika smugglas in i Sverige?
  4. Vilken drog är lättast att få tag på?
  5. Vem utreder människosmuggling?
  6. Vad är definitionen på människosmuggling?

Vilken myndighet ska du i första hand vända dig till i frågor om människosmuggling?

Det är polismyndigheten som fattar beslut om avvisning i dessa fall. Det finns ingen uttrycklig skyldighet att avvisa.

Hur kan man få tag på droger?

All form av narkotika går i dag att få tag på via internet – det handlar bara om att veta var man ska leta. Flera webbplatser har dolda delar som endast kan nås via ett ”filter” av personliga tester, så kallade ”gröning” varefter en godkänd intresserad köpare blir tilldelad en inloggning som ger tillgång till drogerna.

Hur mycket narkotika smugglas in i Sverige?

Tidigare uppskattade man att det årligen smugglades in cirka 15 ton narkotika i Sverige. Efter att Noa i tre månader kunnat studera meddelanden som skickats inom de kriminella miljöerna är deras nya uppskattning att det årligen smugglas in 100–150 ton narkotika.

Vilken drog är lättast att få tag på?

Gymnasieelever bekräftar att det går att få tag på hasch inom en timme. – Vart man än går kan man hitta det man söker, det lättaste att få tag på är hasch och marijuana i Växjö, säger gymnasieeleven Sara som P4 Kronoberg har pratat med.

Vem utreder människosmuggling?

9 § utlänningslagen. Den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för organiserande av människosmuggling till fängelse i högst två år.

Vad är definitionen på människosmuggling?

Människosmuggling är när någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU eller Island, Norge eller Schweiz enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen. Påföljden är fängelse i högst två år.