:

Var produceras Sveriges mat?

Innehållsförteckning:

  1. Var produceras Sveriges mat?
  2. Varför har vi så mycket importerad mat i Sverige?
  3. Vem lagade mat förr?
  4. Vilken frukt har längst resväg till Sverige?
  5. Vad åt adeln på 1500 talet?

Var produceras Sveriges mat?

Runt 90 procent av all livsmedelsproduktion, och alla människor, finns i Götaland och Svealand. Störst produktion, cirka 64 procent, har Götaland. Man kan säga att Götaland ”exporterar” livsmedel internt inom Sverige medan Svealand och Norrland ”importerar”.

Varför har vi så mycket importerad mat i Sverige?

En av anledningarna till att Sverige importerar så mycket mat är att svenskproducerade råvaror helt enkelt är dyrare än många av de som produceras utomlands. Det blir därför mer ekonomiskt gångbart att importera flertalet råvaror, som till exempel grönsaker, dryck, kött och spannmål.

Vem lagade mat förr?

All medeltida matlagning skedde med hjälp av eld, (spisar blev inte vanliga förrän på 1800-talet) och alla kockar var tvungna att behärska konsten att laga mat över öppen eld. Ugnar var vanliga, men de var dyra att bygga och fanns bara i större hushåll och bagerier.

Vilken frukt har längst resväg till Sverige?

Ovanlig exotisk frukt Exotiska favoriter som banan, mango och ananas då? De är tunga, håller länge och fraktas därför med båt.

Vad åt adeln på 1500 talet?

Spannmål var den främsta råvaran utav alla då den gav bröd, gröt och öl. Man odlade råg, korn och havre samt små mängder vete i landets sydvästra del. Vid mitten av 1500-talet ökade odlingen av råg markant. Brödet var det vanligaste livsmedlet i alla samhällsklasser och fanns med vid så gott som varje måltid.