:

Hur ofta ska man avmaska en innekatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta ska man avmaska en innekatt?
  2. Vilka djur är parasiter?
  3. Kan man avmaska katt för ofta?
  4. Hur ofta avmaska?
  5. Vilka är parasit?
  6. Kan man se om katten har mask?

Hur ofta ska man avmaska en innekatt?

Katter brukar rekommenderas att avmaskas regelbundet, ungefär fyra gånger per år, om de får gå lösa ute.

Vilka djur är parasiter?

Parasiter lever i eller på andra levande organismer från vilka de tar sin näring och orsakar skada. Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur. I Sverige förekommer parasiter hos nästan alla djurslag och de kan orsaka klinisk sjukdom hos värddjuret.

Kan man avmaska katt för ofta?

Veterinären svarar: En vuxen katt behöver avmaskas endast om du vet att den har mask. Om din katt är utekatt och äter mycket möss kan den behöva avmaskas oftare. Om din katt är strikt innekatt är risken att den drabbas av mask mycket liten.

Hur ofta avmaska?

Förr avmaskades vuxna hundar rutinmässigt en gång årligen. Man har frångått denna rekommendation eftersom parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel vilket innebär att läkemedlen blir verkningslösa. Idag rekommenderas avmaskning hos vuxna djur endast när din hund visar tecken på en maskinfektion.

Vilka är parasit?

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna samtidigt som den orsakar skada. De parasiter som sprids via livsmedel och dricksvatten och som kan orsaka sjukdom hos människor är olika arter av maskar och encelliga organismer (protozoer).

Kan man se om katten har mask?

Infektion med bandmask hos katt ger sällan symtom, men det händer att katten blir lös i magen. Du som kattägare kan upptäcka bandmasken genom att hitta bandmasksegment i kattens avföring, runt analöppningen, i pälsen och ibland även där katten legat. De ser ut som tillplattade gulvita risgryn.