:

Hur ser en insekt ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en insekt ut?
 2. Hur ser insekter färger?
 3. Vilken insekt är detta?
 4. Hur är en insekt uppbyggd?
 5. Är insekter färgblinda?
 6. Vad för kryp?
 7. Vilka insekter finns det?
 8. Hur är bin uppbyggda?

Hur ser en insekt ut?

Man känner lättast igen en insekt på att den har sex ben. Kroppen är tredelad med huvud, mellankropp och bakkropp. De flesta har fyra vingar, andra två och vissa inga alls. Se även "insekter – allmänt".

Hur ser insekter färger?

Insekter kan ha olika färgseende. Tambin ser inte rött men ultraviolett och föredrar därför blå blommor. Fjärilar, däremot, uppfattar den röda färgen, men kan sammantaget se betydligt fler färgnyanser än en människa.

Vilken insekt är detta?

I vilken insekt kan man fråga om vilket småkryp som helst, vi svarar så gott vi kan och hänvisar för mer info till lämplig grupp. Detta är menat att vara en rapportsida för intressanta fynd av insekter i alla kategorier och från hela landet.

Hur är en insekt uppbyggd?

Kroppen är sammansatt av tre tydligt skilda avdelningar: huvud, mellankropp (thorax) och bakkropp (abdomen). Extremiteterna, som i antal aldrig överstiger tre par hos fullbildade insekter, men kan vara färre, genom att ett benpar förkrympt, sitter bara på mellankroppen.

Är insekter färgblinda?

Många djur har ögon, som känner av ultraviolett ljus. Hos bland annat fåglar och insekter hittar man synreceptorer som är känsliga för ultraviolett. Många blommor är färgade i ultraviolett. Detta ser inte vi, men de pollinerande insekterna gör det.

Vad för kryp?

En del av krypen är helt ofarliga och egentligen renhållare, medan andra kan vara rena smittspridare....Här är våra vanligaste skadedjur i köket - och hur du blir av med dom!

 1. Silverfiskar. ...
 2. Mjölbaggar. ...
 3. Brödbaggar. ...
 4. Fläskängrar. ...
 5. Bananflugor (fruktflugor/ ättiksflugor) ...
 6. Kackerlackor. ...
 7. Svartmyror. ...
 8. Möss.

Vilka insekter finns det?

Artrikedom bland Sveriges insekter

 • Steklar 11 100 arter.
 • Tvåvingar (myggor, flugor etc.) 10 300 arter.
 • Skalbaggar 5 000 arter.
 • Fjärilar (inkl nattsländor, loppor, etc.) 3 200 arter.
 • Insekter utan puppstadium (löss, gräshoppor, tvestjärtar etc.) 3 300 arter.

Hur är bin uppbyggda?

Bin har en lång tunga som gör att de kan suga nektar från blommor. Vardera antennen består av 13 segment hos hannar och 12 hos honor.