:

Vad är Höftluxation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Höftluxation?
 2. Vad är Ddh?
 3. Vad är perthes sjukdom?
 4. Vad är Bäckenosteotomi?
 5. Är perthes ärftligt?
 6. What is hip dysplasia?
 7. How can I prevent hip dysplasia in my child?
 8. Can a baby be born with hip dysplasia?
 9. What happens if hip dysplasia is not treated?

Vad är Höftluxation?

Höftledsluxation är ett potentiellt allvarligt tillstånd som går att åtgärda relativt enkelt vid tidig upptäckt, men som ger stora besvär om det inte upptäcks i tid.

Vad är Ddh?

Höftledsdysplasi (eng. developmental dysplasia of the hip, DDH) hos nyfödda innebär att höftleden är underutvecklad. Detta kan leda till instabilitet eller att höftleden går ur led, det vill säga att höftkulan inte ligger på sin i plats i ledpannan (luxation).

Vad är perthes sjukdom?

Vid Perthes sjukdom blir ytan på ledkulan i höftleden ojämn. Sjukdomen börjar oftast vid tre till nio års ålder och är vanligare hos pojkar än hos flickor. Perthes sjukdom kan finnas hos yngre eller äldre barn också, men det är ovanligt. Ibland kan barnet få sjukdomen i båda höftlederna.

Vad är Bäckenosteotomi?

En kil sågas ut ur lårbenet som sedan vinklas om. Det konstgjorda brottet på lårbenet fixeras med plattor och skruvar. Vid bäckenosteotomi fördjupas ledpannan genom att panntaket viks ned. Kilen från lårbenet används för stabilisering av ledhuvudet.

Är perthes ärftligt?

Riskfaktorer för sjukdomen inkluderar: ålder – främst drabbas barn i åldern tre till nio år. kön – pojkar drabbas oftare än flickor. etnicitet – sjukdomen är vanligare hos ljushyade. genetiska mutationer – ibland är sjukdomen kopplad till förändringar i vissa gener.

What is hip dysplasia?

 • Hip dysplasia. Print. Hip dysplasia is the medical term for a hip socket that doesn't fully cover the ball portion of the upper thighbone. This allows the hip joint to become partially or completely dislocated.

How can I prevent hip dysplasia in my child?

 • How can I prevent hip dysplasia in my child? 1 Tight – the baby should be secure in the carrier 2 In view – you should always be able to see your baby’s face 3 Close – the head should be close enough for you to kiss 4 Keep the chin up – your baby’s chin should be up off their chest 5 Supported – your baby’s back should be supported More ...

Can a baby be born with hip dysplasia?

 • Babies who are born with seemingly healthy hips can develop hip dysplasia later in life. In fact, once baby is born, incorrect swaddling or babywearing can also lead to hip dysplasia. (See tips for hip-healthy swaddling and babywearing, below.)

What happens if hip dysplasia is not treated?

 • Usually, hip dysplasia only affects one hip, most often the left one, but it can affect both hips at once. If not treated, hip dysplasia can damage the hip joint. Over time, the hip can become painful and arthritis can develop. In fact, it’s the one leading cause of early-onset hip arthritis