:

Kan små barn få klamydia?

Innehållsförteckning:

 1. Kan små barn få klamydia?
 2. Hur skiljer sig Chlamydia från övriga bakterier?
 3. Vad kan obehandlad klamydia leda till problem för en man?
 4. Vilken mikroorganism är orsaken till klamydia?
 5. Kan klamydia förväxlas med urinvägsinfektion?
 6. Vad händer om man inte behandlas för klamydia?
 7. Kan man ha klamydia trots negativt test?
 8. Är det samma antibiotika för urinvägsinfektion och klamydia?
 9. Vilka är de sexuellt överförbara sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen?

Kan små barn få klamydia?

Klamydia hos fostret och det nyfödda barnet. Hos barnet kan klamydiabakterien orsaka ögoninfektion och lunginflammation. Ögoninfektionen är oftast beskedlig och kan komma flera veckor efter födelsen. Lunginflammationen kan komma upp till 6 månader efter födelsen och kan i sällsynta fall leda till kronisk lungsjukdom.

Hur skiljer sig Chlamydia från övriga bakterier?

Chlamydia trachomatis är en obligat intracellulär bakterie med en speciell livscykel. Bakterien sprids utanför cellerna i form av små (200-300nm), runda så kallade elementärkroppar som kan infektera nya värdceller.

Vad kan obehandlad klamydia leda till problem för en man?

Obehandlad klamydia Om man inte behandlar klamydia kan det leda till äggledarinflammation. Det kan skada äggledarna och göra det svårt att bli gravid i framtiden. Risken för utomkvedshavandeskap kan också öka.

Vilken mikroorganism är orsaken till klamydia?

Vad orsakar klamydiainfektion och hur sprids den? Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen.

Kan klamydia förväxlas med urinvägsinfektion?

En orsak till uretrit är sexuellt överförda infektioner, till exempel klamydia, gonorré eller infektion med Mycoplasma genitalium. Uretrit kan också komma i samband med en urinvägsinfektion. I många fall är uretrit idiopatisk, vilket innebär att läkaren inte vet vad som ligger bakom besvären.

Vad händer om man inte behandlas för klamydia?

Om man inte behandlar klamydia kan det leda till äggledarinflammation. Det kan skada äggledarna och göra det svårt att bli gravid i framtiden. Risken för utomkvedshavandeskap kan också öka. Obehandlad klamydia kan också leda till bitestikelinflammation och prostatainflammation.

Kan man ha klamydia trots negativt test?

Det är svårt att ge dig några siffror på hur stor den risken är. Men det förekommer att testet är negativt trots att man bär på en klamydiainfektion. Det är viktigt att vänta minst 7 dagar från det eventuella smittotillfället tills man tar prov. Men även efter denna tid så kan tester tyvärr visa fel.

Är det samma antibiotika för urinvägsinfektion och klamydia?

Du behöver få behandling på en mottagning om testet visar att du har klamydia. Klamydiainfektioner behandlas med antibiotika. Antibiotikan tar du som tabletter. Ibland kan du få biverkningar som till exempel illamående och diarré.

Vilka är de sexuellt överförbara sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen?

Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen

 • gonorré
 • hepatit B.
 • hiv.
 • klamydia.
 • syfilis.