:

Vad mäter du med pulsoximetri?

Innehållsförteckning:

  1. Vad mäter du med pulsoximetri?
  2. Vilken syrgasmask?
  3. Vad är normal syresättning av blodet?
  4. Vilket finger mäta syresättning?
  5. Vad gäller för dig vid behandling med syrgas?

Vad mäter du med pulsoximetri?

Saturationsmätare (pulsoximeter) mäter via ljus av speciell våglängd och beräknar andelen av arteriellt/venöst blod och presenterar detta som en syremättnad (oxygensaturation). En mängd olika faktorer påverkar noggrannheten i mätningen men det är en enkel och icke invasiv mätmetod.

Vilken syrgasmask?

Det finns olika typer av syrgasmasker. För alla typerna gäller att man noggrant måste ta reda på vilka syrgasflöden de är avsedda för. Öppen syrgasmask har flera öppningar i själva masken. Den kan därför användas vid både låga och höga syrgasflöden.

Vad är normal syresättning av blodet?

Genom att veta hur bra blodet utför denna viktiga uppgift kan du få en uppfattning om din hälsa överlag. De flesta har en syrenivå i blodet på 95–100 %. Vissa lever dock ett normalt liv med en syrenivå i blodet på under 95 %.

Vilket finger mäta syresättning?

Mäta själv Det är vanligt att själv mäta syremättnaden med en pulsoximeter som du har lånat, hyrt eller köpt. Vid vissa sjukdomar eller tillstånd mäter man själv regelbundet blodets syremättnad hemma. För att få ett så säkert värde som möjligt är det bra att tänka på det här: Värm dina fingrar om de är kalla.

Vad gäller för dig vid behandling med syrgas?

Rökning, öppen eld eller glöd får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. Fett som kommer i kontakt med oxygen vid högt tryck på exempelvis gasflaskor, kan självantända och brinna explosionsartat. Därför måste utrustning och verktyg som används vid oxygenbehandling vara fria från fett (till exempel smörjolja).