:

Kan små barn få influensa?

Innehållsförteckning:

  1. Kan små barn få influensa?
  2. Hur lätt smittar influensan?
  3. Vad är Körtelmage?
  4. Kan man få en ny förkylning när man redan är förkyld?
  5. Hur länge kan man bara förkyld?

Kan små barn få influensa?

Liksom vuxna kan barn insjukna i influensa i ett ganska snabbt förlopp med bland annat feber, hosta, huvudvärk samt muskel- och ledvärk. Små barn kan få mer besvär med halsont och svullna halsmandlar än vuxna. Det är också vanligare att barn får symtom med magont, diarré, illamående och kräkningar.

Hur lätt smittar influensan?

När någon har influensa finns virus framförallt i svalget och övre luftvägarna. Virus sprids som aerosol-, dropp- eller kontaktsmitta. Aerosol och droppar uppstår vid hosta eller nysning. Då kan viruspartiklar finnas kvar i luften en kortare tid men smittsamhet avtar snabbt med avståndet från den som hostat eller nyst.

Vad är Körtelmage?

Körtelmage innebär att barnets lymfkörtlar i magen svullnar upp och gör ont. Ofta gör det ont långt ned i magen, på höger sida. Det är vanligt att barnet har haft en förkylning innan. Symtomen liknar dem vid blindtarmsinflammation, men är ofarliga och går över av sig själv utan behandling.

Kan man få en ny förkylning när man redan är förkyld?

Den vanligaste anledningen till att du inte blir frisk från din förkylning är egentligen att det är flera infektioner som avlöser varandra. En annan faktor kan vara att du går tillbaka till jobbet eller börjar träna igen innan du blivit helt frisk, vilket gör att du är mer mottaglig för en ny förkylning.

Hur länge kan man bara förkyld?

En vanlig förkylning går vanligen över på några dagar upp till en vecka. Det finns ingen behandling som botar förkylning utan det du kan göra är att lindra symtomen. Förkylning orsakas av virus och därför hjälper det inte med antibiotika.