:

Vad menas med en induktor?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med en induktor?
  2. Vad är induktiv reaktans?
  3. Hur mäter man Henry?
  4. Hur mäter man induktans?
  5. Hur har induktion påverkat samhället?

Vad menas med en induktor?

En induktor eller induktiv komponent är inom elektroniken en passiv komponent med egenskapen att motverka alla förändringar i den elektriska ström som passerar genom induktorn. Den strömbegränsande förmågan består i att induktorn genererar en motriktad elektromotorisk kraft, en "mot-emk".

Vad är induktiv reaktans?

Induktiv reaktans där f är strömmens frekvens och L är kretsens induktans. Reaktansen kommer att öka med ökande frekvens och är noll när en likström flyter genom kretsen.

Hur mäter man Henry?

Mät resistansen på spolen, koppla sedan en lämplig nättransformator och mät AC-strömmen genom spolen, du behöver ett TRMS-instrument för detta. Sedan kan du enkelt räkna ut induktansen. Alternativt är att du räknar ut induktansen genom lämpliga formler.

Hur mäter man induktans?

Det man kan göra för att få fram induktansen är att mäta manuellt med en vanlig DMM och en väggvårta som ger växelspänning.

Hur har induktion påverkat samhället?

Den användes redan på 1800-talet för att kunna framställa elektrisk ström ur forsar och liknande vattendrag som sedan kunde användas till kvarnar, sågverk och industrier. Sedan hamnade generatorn även i fordon där den laddar batterier, driver lampor, elmotorer och annat i elsystemet.