:

Vad finns det för olika reumatiska sjukdomar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns det för olika reumatiska sjukdomar?
  2. Vad är lupus erythematosus?
  3. Vad är Antifosfolipidsyndrom?
  4. Vad orsakar skov?
  5. Vad är Kristallartrit?

Vad finns det för olika reumatiska sjukdomar?

Det finns 4 huvudgrupper av reumatiska sjukdomar Hit hör reumatoid Artrit, (RA), psoriasisartrit (PsA), ankyloserande spondylit (AS eller Bechterews sjukdom), reaktiv artrit, artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom, virusartrit, borreliaartrit, kristallartrit och barnreumatism (JIA).

Vad är lupus erythematosus?

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som kännetecknas av inflammation/förstörelse och kan drabba i stort sett alla organ i kroppen. Inflammationen vid SLE är typiskt medierad av immunkomplexdepositioner i de drabbade vävnaderna och består ofta av immunglobuliner och komplementfaktorer. Sjukdomsorsaken är okänd.

Vad är Antifosfolipidsyndrom?

Antifosfolipidsyndrom, APS, är ett eget autoimmunt sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande blodproppar och/eller graviditetskomplikationer samt kroniskt förhöjda nivåer av fosfolipidantikroppar. Det är okänt hur vanliga antikropparna är hos patienter med hjärtinfarkt men utan autoimmun sjukdom.

Vad orsakar skov?

Kanske vet du med dig att du har stressat mycket, sovit sämre, haft en infektion eller att något hänt i livet som påverkat dig negativt. Dessa faktorer kan öka risken för att ett skov bryter ut. Men i de flesta fall går de inte att förutse. En förvarning om ett skov kan ge sig till känna på många olika sätt.

Vad är Kristallartrit?

Pyrofosfatartrit, även kallad pseudogikt, är en form av kristallartrit som i många avseenden liknar gikt. Den är troligen vanligare än man tidigare trott, men något mindre förekommande än gikt. Det finns tre former av pyrofosfatartrit, ärftlig, sporadisk och sekundär.