:

Vad är Immunosuppressiv?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Immunosuppressiv?
  2. Vilka läkemedel är immunhämmande?
  3. Hur fungerar en transplantation?
  4. Hur påverkas immunförsvaret av en transplantation vilka åtgärder görs?
  5. Vad innebär en avstötning av ett organ och hur kan det förhindras?
  6. Hur länge lever man efter en njurtransplantation?

Vad är Immunosuppressiv?

Immunsuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande, oftast efter en organtransplantation.

Vilka läkemedel är immunhämmande?

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel. Till exempel biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat.

Hur fungerar en transplantation?

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa. De organ som främst transplanteras är njure, lever, hjärta och lungor. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad.

Hur påverkas immunförsvaret av en transplantation vilka åtgärder görs?

Den transplanterade levern är främmande vävnad för kroppen. Därför går immunförsvaret till attack mot den nya levern och försöker bli av med den. En rejektion (avstötningsreaktion) uppstår. Avstötningen kan hindras med läkemedel.

Vad innebär en avstötning av ett organ och hur kan det förhindras?

När ett organ transplanteras från en människa till en annan reagerar mottagarens kropp på det transplanterade organet och sätter igång kroppens försvarsmekanismer. Det startas en avstötningsreaktion som bör hindras med immunsuppressiva läkemedel så att det nya organet förblir funktionsdugligt.

Hur länge lever man efter en njurtransplantation?

Det går inte att säga hur länge en njure fungerar efter en transplantation. För många kan njuren fungera i många år. För en del fungerar njuren bara under en kort tid. Det är svårt att veta hur det kommer att gå för just dig.