:

Vad orsakar infektioner?

Innehållsförteckning:

  1. Vad orsakar infektioner?
  2. Vad gör man åt en infektion i underlivet?
  3. Vad är symtom på en infektion?
  4. Vad är infektion och inflammation?
  5. Hur behandlas infektioner med antibiotika?
  6. Vilka infektioner är orsakade av virus?

Vad orsakar infektioner?

När du får en infektion har kroppen angripits av bakterier, virus eller svamp. För att försvara sig reagerar kroppen oftast med en inflammation. Infektion och inflammation är ord som ofta används när man talar om olika sjukdomar. De hör ihop, men beskriver ändå två skilda tillstånd.

Vad gör man åt en infektion i underlivet?

En infektion i livmodern behandlas med antibiotika. Du kan behöva ta febernedsättande läkemedel om du har hög feber. Det är viktigt att du vilar. En del behöver få vård på sjukhus några dygn för att få antibiotika i dropp direkt i blodet.

Vad är symtom på en infektion?

  • Feber är det vanligaste symtomet på att kroppen drabbats av en infektion. Trötthet, yrsel, huvudvärk, utslag eller kräkningar förekommer också ofta. Många infektioner ger som regel symtom från den kroppsdel där infektionen sitter, till exempel halsfluss eller urinvägsinfektion, medan andra infektioner bara ger feber och allmän sjukdomskänsla.

Vad är infektion och inflammation?

  • Infektion och inflammation är två ord som ofta kopplas samman. Trots att dessa ord ofta hör ihop så är de inte synonyma. En infektion uppstår när smittämnen, som till exempel bakterier eller virus, tar sig in i kroppen och börjar föröka sig. Kroppens skydd mot dessa angrepp, immunförsvaret, reagerar och sätter i sin tur igång en inflammation.

Hur behandlas infektioner med antibiotika?

  • Infektioner som orsakas av bakterier behandlas oftast med antibiotika. Behandling av virusinfektioner. Vanliga infektioner som influensa och förkylning går oftast över av sig själv. Infektioner som orsakas av virus kan inte behandlas med antibiotika, men ibland kan du behöva behandling med virushämmande läkemedel.

Vilka infektioner är orsakade av virus?

  • Infektioner orsakade av virus De vanligaste infektionerna som orsakas av virus är förkylningar och influensa. Det finns många olika sorters förkylningsvirus och influensavirus. Det här är andra exempel på infektioner som orsakas av virus: