:

Hur bli av med infektion?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bli av med infektion?
  2. Vad är symtom på en infektion?
  3. Hur behandlas infektioner med antibiotika?
  4. Hur många bakterier finns i kroppen?
  5. Vilka infektioner är orsakade av virus?

Hur bli av med infektion?

Vid svåra infektioner har antibiotika en avgörande betydelse för tillfrisknandet. Om du får en infektion som orsakats av virus, har antibiotika ingen effekt. Det är inte alla bakterieinfektioner som behöver behandlas med antibiotika. Kroppen kan i många fall själv läka ut en lindrig bakterieinfektion på samma tid.

Vad är symtom på en infektion?

  • Feber är det vanligaste symtomet på att kroppen drabbats av en infektion. Trötthet, yrsel, huvudvärk, utslag eller kräkningar förekommer också ofta. Många infektioner ger som regel symtom från den kroppsdel där infektionen sitter, till exempel halsfluss eller urinvägsinfektion, medan andra infektioner bara ger feber och allmän sjukdomskänsla.

Hur behandlas infektioner med antibiotika?

  • Infektioner som orsakas av bakterier behandlas oftast med antibiotika. Behandling av virusinfektioner. Vanliga infektioner som influensa och förkylning går oftast över av sig själv. Infektioner som orsakas av virus kan inte behandlas med antibiotika, men ibland kan du behöva behandling med virushämmande läkemedel.

Hur många bakterier finns i kroppen?

  • Bakterier är mycket små organismer, bara någon tusendel av en millimeter stora, och består av en enda cell utan kärna. Bakterier finns nästan överallt, i och omkring oss, på huden, i munnen, i tarmarna och i luften, vattnet och på marken.

Vilka infektioner är orsakade av virus?

  • Infektioner orsakade av virus De vanligaste infektionerna som orsakas av virus är förkylningar och influensa. Det finns många olika sorters förkylningsvirus och influensavirus. Det här är andra exempel på infektioner som orsakas av virus: