:

Hur finansierad friskolor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur finansierad friskolor?
  2. Vem godkänner fristående skolor?
  3. Vem granskar friskolor?
  4. Hur startar man en privat skola?
  5. Hur mycket pengar läggs på skolmaten?
  6. Vem bestämmer om en fristående skola ska få starta i en kommun?
  7. Vilka privatiserade skolan?
  8. Vad gör en skolinspektör?
  9. Vem kontrollerar friskolor?

Hur finansierad friskolor?

Svenska friskolors intäkter består av kommunal skolpeng och statliga bidrag. Elevavgifter, anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter får inte tas ut. Undervisningen ska vara avgiftsfri. Friskolornas verksamhet finansieras i första hand genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner, den så kallade skolpengen.

Vem godkänner fristående skolor?

Vem granskar friskolor?

Hur startar man en privat skola?

Hur mycket pengar läggs på skolmaten?

Vem bestämmer om en fristående skola ska få starta i en kommun?

Vilka privatiserade skolan?

Vad gör en skolinspektör?

Vem kontrollerar friskolor?