:

Vilka företag gäller Förmånsintyg?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka företag gäller Förmånsintyg?
  2. Hur många gånger kan man få ersättning från AFA?
  3. Vem kan få rehabiliteringsersättning?
  4. Vilka förmåner har jag som sjukpensionär?
  5. Kan man söka bostadsbidrag om man har pengar på banken?

Vilka företag gäller Förmånsintyg?

Du får ett förmånsintyg Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter. Intyg för förmånstagare finns digitalt på Mina sidor och du kan även visa intyget via Försäkringskassans app.

Hur många gånger kan man få ersättning från AFA?

Du får dagsersättning som längst till och med dag 360 i sjukperioden. Efter det kan du inte ytterligare dagsersättning. Om din sjukskrivning skulle leda till att du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, så kan du månadsersättning från oss.

Vem kan få rehabiliteringsersättning?

För rätt till rehabiliteringsersättning krävs att arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt med minst en fjärdedel och att den försäkrade deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att förkorta sjukdomstiden eller att helt eller delvis förebygga eller häva nedsättningen av arbetsförmågan (3 §).

Vilka förmåner har jag som sjukpensionär?

Vanliga förmåner för sjuka och personer med funktionsnedsättning är sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg och merkostnadsersättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner, äldreförsörjningsstöd och andra stöd till personer som fyllt 65 år.

Kan man söka bostadsbidrag om man har pengar på banken?

Du kan få bostadstillägg om du har pengar på banken eller andra tillgångar men din förmögenhet påverkar hur din årsinkomst beräknas. Om du är ensamstående räknas 15 % av förmögenheten över 100 000 kronor med som en del av din årsinkomst.