:

Vad krävs för att jobba som rekryterare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att jobba som rekryterare?
 2. Vad är viktigt att tänka på när du rekryterar?
 3. Hur pluggar man till rekryterare?
 4. Vad betyder det att rekrytera?
 5. Vad ska man tänka på när man intervjuar någon?
 6. Vad är en bra rekrytering?
 7. Vad gör en intervjuare?

Vad krävs för att jobba som rekryterare?

För att bli rekryterare är det en bra start att att utbilda dig till personalvetare. Utbildningen brukar kallas personalvetarprogrammet och finns på flertalet universitet och högskolor i Sverige. Personalvetarprogrammet erbjuder en kvalificerad utbildning som oftast är tre år och leder till en kandidatexamen.

Vad är viktigt att tänka på när du rekryterar?

Processen vid rekrytering

 • Undersök behoven.
 • Formulera en kravprofil.
 • Marknadsför.
 • Ta emot ansökningar.
 • Genomför olika urvalsmetoder, exempelvis cv-granskning, intervju, testning och referenstagning.
 • Fatta beslut på det underlag du tagit in om kandidaterna.
 • Anställning.

Hur pluggar man till rekryterare?

Jag tror att ett personalvetarprogram kan vara en bra start! Även HR-utbildningar kan passa. Det beror på vad det är du vill rekrytera inom. Ska du arbeta med chefsrekrytering har jag höra att det är bra med en dubbelexamen, att lägga till företagsekonomi eller liknande.

Vad betyder det att rekrytera?

Rekrytering avser processen att söka, attrahera och anställa personal för en kort- eller långsiktigt anställning. Att rekrytera någon till sitt företag innebär alltid att man avser att anställa personen även om anställningsformen kan variera mellan tillsvidareanställning eller visstidsanställning.

Vad ska man tänka på när man intervjuar någon?

Att intervjua handlar om fler moment och färdigheter än så.

 1. Gör research. ...
 2. Vem skriver du för? ...
 3. Ha klart för dig vad du vill få ut. ...
 4. Formulera dina frågor. ...
 5. Ska intervjupersonen få se frågorna i förväg? ...
 6. Ta alltid anteckningar! ...
 7. Använd rätt sorts anteckningsblock! ...
 8. Börja intervjun med en öppen fråga.

Vad är en bra rekrytering?

En bra rekryteringsprocess är strukturerad och systematisk. Under rekryteringsprocessen informeras och engageras kandidaten genom hela rekryteringen. En välskriven platsannons attraherar rätt kandidater och en professionell intervjuteknik sållar ut de mest välmatchande kandidaterna.

Vad gör en intervjuare?

Intervjuare ställer frågor och noterar svar. Intervjuare kan ringa upp personer per telefon för att genomföra samhällsundersökningar eller marknadsundersökningar, på uppdrag från myndigheter och företag. Intervjuer genomföras på uppdrag från SCB, Statistiska Centralbyrån.