:

Vad täcker en avbrottsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad täcker en avbrottsförsäkring?
 2. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 3. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 4. Är ansvarsförsäkring avdragsgill?
 5. Vad ersätter en avbrottsförsäkring?
 6. Vad är avbrottsersättning bil?
 7. Är tjänstegrupplivförsäkring avdragsgill?
 8. Hur bokför man försäkringar?
 9. Vad täcker en ansvarsförsäkring?
 10. Är premiebefrielseförsäkring avdragsgill?
 11. Vad är Extrakostnadsförsäkring?
 12. Vilket försäkringsbolag är bäst för företag?

Vad täcker en avbrottsförsäkring?

Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som uppstår på grund av en inträffad egendomsskada. Försäkringen ersätter de fasta kostnader som företaget fortsatt behöver betala som exempelvis hyra, men också den eventuella uteblivna vinst som företaget skulle ha gjort om skadan inte hade inträffat.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

SVAR: Ja, försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för din näringsverksamhet är normalt avdragsgilla. Detta gäller exempelvis för din kombinerade företagsförsäkring och ditt företags fordon. Särskilda regler gäller dock för privata sjukvårdsförsäkringar och grupplivförsäkringar.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Olycksfallsförsäkring. Premien är inte avdragsgill för försäkringstagaren. Vid olycksfallsförsäkring är den försäkrade alltid försäkringstagare.

Är ansvarsförsäkring avdragsgill?

Ja, kostnaden för sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Vad ersätter en avbrottsförsäkring?

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets bidragsförluster, om företagets verksamhet försvåras eller står stilla på grund av en plötslig och oförutsedd skada. Objekt för försäkringen är företagets avbrottsförsäkringsbidrag, som fås genom att rörliga material- och servicekostnader dras av från omsättningen.

Vad är avbrottsersättning bil?

Avbrottsersättning innebär ersättning för hyrbil eller kontantersättning. som lämnas om fordonet inte kunnat användas i enlighet med åtagande från oss i Hyrbilsförsäkringen. Avbrottsersättning är ej samma sak som stilleståndsersättning.

Är tjänstegrupplivförsäkring avdragsgill?

Är premien för Grundskydd Företag avdragsgill? Som arbetsgivare får du göra avdrag för premien, för både TGL och olycksfallsförsäkringen. Premien för olycksfallsförsäkringen är skattepliktig förmån för den anställde och ska ingå i arbetsgivarens underlag för sociala avgifter.

Hur bokför man försäkringar?

När du betalar i förväg och sedan ska periodisera försäkringen så delas dessa betalningar upp. Vid första tillfället bokförs hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Låt säga att du har en försäkring med en årspremie på 12000 kronor som ska periodiseras under året då kan du bokföra så här.

Vad täcker en ansvarsförsäkring?

SVAR: En ansvarsförsäkring gäller om någon riktar ett skadeståndsanspråk mot det försäkrade företaget. Försäkringsbolaget utreder då om skadeståndsskyldighet finns, för den försäkrades talan vid rättegång eller förhandling och betalar eventuellt skadestånd.

Är premiebefrielseförsäkring avdragsgill?

En premiebefrielseförsäkring klassificeras på samma sätt som den försäkring som den ska betala. En premiebefrielseförsäkring för en tjänstepensionsförsäkring blir därmed en tjänstepensionsförsäkring skattemässigt och är då avdragsgill i samma omfattning som tjänstepensionsförsäkringen.

Vad är Extrakostnadsförsäkring?

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse. Ersättning lämnas för extrakostnader som uppkommit under ansvarstiden och som är en följd av under försäkringstiden inträffad egendomsskada. Ansvarstiden är 12 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan inträffat.

Vilket försäkringsbolag är bäst för företag?

Topp 10 bästa företagsförsäkringen 2022:

 • Unionen.
 • Svedea.
 • Trygg Hansa.
 • Solid Försäkring.
 • Swedbank.
 • If.
 • Folksam.
 • Moderna.