:

Vad tror du händer om man blandar en vattenlösning av natriumklorid med en vattenlösning av silvernitrat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tror du händer om man blandar en vattenlösning av natriumklorid med en vattenlösning av silvernitrat?
 2. Vad som händer om man droppar koksalt i en lösning som innehåller silverjoner?
 3. Hur tar man reda på om ett ämne innehåller Karbonatjoner?
 4. Vilken jon kan inte användas som reagens för AG +?
 5. Hur mycket fällning bildas?
 6. Hur vet man att ett ämne är salt?
 7. Hur tar man reda på om ett ämne är en jonförening?
 8. Varför är vattenmolekylen polär?
 9. Vad är en vattenmolekyl?
 10. Hur mycket vatten behöver kroppen till för att fungera ordentligt?

Vad tror du händer om man blandar en vattenlösning av natriumklorid med en vattenlösning av silvernitrat?

Orsaken till att fällning bildas är alltid att lösligheten för ämnet överskrids. Men vad som gör att lösligheten överskrids kan bero på flera saker: Kemisk reaktion: Exempelvis reagerar silverjoner med kloridjoner till svårlöslig silverklorid när lösningar av silvernitrat och natriumklorid blandas.

Vad som händer om man droppar koksalt i en lösning som innehåller silverjoner?

När man tillsätter koksalt till en lösning med silverjoner bildas en fällning av silverklorid. Ag+ + Cl– --> AgCl. Silverklorid är ett svårlösligt salt.

Hur tar man reda på om ett ämne innehåller Karbonatjoner?

Bildas det en vit fällning innehåller saltet antingen karbonat- eller sulfatjoner. 4. Tillsätt saltsyra till det andra provröret. Om det inte bildas gasbubblor är karbonatjoner uteslutet och saltet måste vara järn(III)sulfat.

Vilken jon kan inte användas som reagens för AG +?

Då borde vi dra slutsatsen att den negativa jonen är en kloridjon (eftersom att, som du sade, att det är mer sannolikt att det är en klorid).

Hur mycket fällning bildas?

Re: [KE 1/A] Beräkna massan hos fällning c=n/v är en bra formel att använda sig av. Eftersom du har mindre silvernitrat än natriumklorid kommer silvernitratets substansmängd att begränsa mängden fällning som bildas. Har du substansmängden AgCl som bildas kan du enkelt få fram massan.

Hur vet man att ett ämne är salt?

Ett salt är en kemisk förening bestående av positiva och negativa joner som binder till varandra med jonbindning. Salter har en del typiska egenskaper som att de är spröda, ofta har ganska hög smältpunkt och att de leder ström i smält form samt i vattenlösning.

Hur tar man reda på om ett ämne är en jonförening?

Natrium är en metall. Klor är en icke-metall. En kemisk förening mellan en metall och en icke-metall är en jonförening.

Varför är vattenmolekylen polär?

 • Detta innebär att vattenmolekylen är polär, vilket betyder att den har två sidor med olika laddning; en positiv sida där väteatomerna sitter, och en negativt laddad sida där syreatomen sitter. Detta märker man ofta ut med δ+ (svag positiv laddning) och δ− (svag negativ laddning). Eftersom positiva och negativa laddningar gärna dras ...

Vad är en vattenmolekyl?

 • Vatten har summaformeln H 2 O. En vattenmolekyl innehåller med andra ord en syreatom, och två väteatomer. Syreatomen sitter i mitten, och de två väteatomerna sitter fast på syreatomen genom att syret och varje varje väteaom har två elektroner tillsammans.

Hur mycket vatten behöver kroppen till för att fungera ordentligt?

 • Människokroppen består till mellan 55 och 78 procent av vatten, beroende på kroppsstorleken. [48] För att fungera ordentligt behöver kroppen tillföras mellan en och sju liter vatten per dag för att undvika uttorkning (dehydrering). Den exakta mängden beror på hur aktiv man är, temperatur, luftfuktighet och andra faktorer.