:

Hur många arter finns det i svenska skogar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många arter finns det i svenska skogar?
  2. Vad får vi ut av skogen?
  3. Vad är definitionen av skog?
  4. Finns av skogstyp?
  5. Hur många olika arter finns det i Sverige?
  6. Hur många djur finns det i skogen?
  7. Vem som bor i skogen?
  8. Vad händer om skogen försvinner?

Hur många arter finns det i svenska skogar?

Av Sveriges drygt 50 000 kända flercelliga arter ut- värderades ca års rödlista (Gärdenfors, 2010). Av dessa blev 4 127 rödlistade. Drygt hälf- ten (2 131) av dem är skogslevande, och merparten (ca 1 800 arter) finns i stort sett bara i skog. De övriga 300 arterna finns även i andra miljöer, t.

Vad får vi ut av skogen?

Exempel på produkter med själva träden som råvara är papper, ved, virke, drivmedel (etanol), vanillin, viskos m.m. Sedan finns alla bär och svampar som vi plockar och äter. Jakt kan ge både produkter och upplevelser. En skogspromenad eller skidtur i skogen kan också ge upplevelser, och bättre hälsa.

Vad är definitionen av skog?

Skog är ett helt ekosystem, ett myller av liv. En miljö som utgörs av svampar, växter och djur. Naturliga skogar formas av ekologiska processer som stormar, bränder, bete och översvämningar. En miljö där träden har en central roll som värdväxter för tusentals andra skogslevande arter.

Finns av skogstyp?

I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn. En varierad skog ger fler livsutrymmen åt svampar, lavar, växter och djur. Variationen och de höga naturvärdena finns ofta i orörd skog, så kallad naturskog. Men även i skogar där spår av människans påverkan finns kvar finns naturvärden.

Hur många olika arter finns det i Sverige?

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige – kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. SLU Artdatabanken arbetar långsiktigt med att analysera, sammanställa och tillgängliggöra information om svenska arter.

Hur många djur finns det i skogen?

Den tropiska regnskogen breder ut sig över ca 7 % av jordens landyta, men över hälften av jordens alla arter hittar man här. Ingen vet exakt hur många arter som finns där, men olika uppskattningar lägger antalet från några miljoner till kanske så många som flera hundratals miljoner olika djur och växter.

Vem som bor i skogen?

I den här filmen följer vi skogsmyran Senna, som är på äventyr i närheten av en källa i barrskogen. Skogen är stor och träden många, men Senna är inte rädd. Hon känner alla skrymslen och vrår.

Vad händer om skogen försvinner?

När skog huggs ner och i slutänden bränns eller förmultnar snabbare än ny skog hinner växa upp blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären ökar. Det bidrar till att öka växthuseffekten på samma sätt som förbränning av olja, kol och andra fossila bränslen gör.