:

Hur uppkom hydrauliken?

Innehållsförteckning:

  1. Hur uppkom hydrauliken?
  2. Vad är variabelt deplacement?
  3. Hur räknar man ut deplacement?
  4. Vad är en Orbitrol?
  5. Vilka egenskaper ska en bra hydraulvätska ha?

Hur uppkom hydrauliken?

Strömningsmekanik utgör den teoretiska grunden för hydrauliken. Hydraulik tillämpas inom många vetenskapliga och tekniska områden, och behandlas i ämnen som rörströmning, vattenkraft, pumpteknik, turbinteknik, grundvattenströmning, flödesmätning, kanalströmning och erosion.

Vad är variabelt deplacement?

Hydraulmotorer finns för både fast deplacement (ej ställbart), steglöst variabelt deplacement eller stegvis variabelt deplacement med olika typ av styrdon, elektriska eller hydrauliska styrdon. Vissa grundtyper av hydraulmotorer kan inte konstrueras med steglöst variabelt deplacement, ex.

Hur räknar man ut deplacement?

Deplacementet per längdenhet beräknas enligt ekvation (3). Se även figur 2. GZ = (r − KG) · sin α (5) Den maximala krängningsvinkeln till αmax = arcsin R (6) innan vatten kommer upp på väderdäck.

Vad är en Orbitrol?

Skillnaden är att orbitrolen har två extra anslutningar där hydraulpumpen kopplas in. Man styr alltså båten på vanligt sätt med en ratt. Orbitrolen kommer att fördela flödet från hydraulpumpen till hydraulcylindern beroende på hur man vrider ratten. Detta är alltså en form av servostyrning.

Vilka egenskaper ska en bra hydraulvätska ha?

En miljöanpassad hydraulvätska ska ha hög nedbrytbarhet i naturen och vara ogiftig samt ska den uppfylla baskraven för god funktion i hydraulsystem. Genom åren har ett flertal syntetiska hydraulvätskor utvecklats. Den typ av syntetisk vätska som bäst uppfyller såväl miljö- som prestanda-krav är mättade estrar.