:

Vad är Hållbarhetsindikatorer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Hållbarhetsindikatorer?
  2. Vad är en naturlig indikator?
  3. Vad finns det för sura saker?
  4. Är fenolftalein farligt?
  5. Vad betyder Brundtlandrapporten?

Vad är Hållbarhetsindikatorer?

Genom att följa ett antal indikatorer som speglar kommuninnevånarnas miljösituation, livskvalitet och försörjning kan vi få en bild av utvecklingens hållbarhet. Hållbarhetsindikatorerna speglar utvecklingen för kommuninvånarnas miljösituation, livskvalitet och försörjning.

Vad är en naturlig indikator?

Naturliga indikatorer kallas antocyaner. Exempel på antocyaner är blåbär, rödkål, en del blommor, rabarber, en del bär och rödbeta. Antocyaner eller antocyaniner är röda, blåa och violetta pigment som finns i växter, frukter och bär. pH-beroendet hos antocyaninernas färg beror på deras joniska natur.

Vad finns det för sura saker?

Det finns saker som är sura som citroner, sura godisar eller filmjölk. Motsatsen till surt kallas basiskt. Exempel på basiska saker är många rengöringsmedel, bakpulver och lutfisk. Hur surt eller basiskt något är mäts i pH.

Är fenolftalein farligt?

Vissa säkerhetsdatablad är klassade som cancerframkallande vid 0,5% fenolftalein medan andra är klassade som cancerframkallande från 1%. Enligt ECHA så är det 1%-gränsen som gäller. Det betyder att produkter med 1% och mer fenolftalein ska klassas som cancerframkallande.

Vad betyder Brundtlandrapporten?

Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987.