:

Vad är bildsymboler?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är bildsymboler?
  2. Hur fungerar Bildstöd?
  3. När används pictogram?
  4. Vad innebär Bliss?
  5. Vad är Kommunikationstavla?
  6. Hur mår du Bildstöd?
  7. När kan piktogram med fördel användas och varför?
  8. Vad är bliss och hur används det?
  9. Hur många använder bliss?

Vad är bildsymboler?

Bildsymboler används för att förmedla information på olika ställen i samhället som exempelvis tågstationer, sjukhus och museer. Bra bildsymboler ger snabb information och är till stor del språkoberoende.

Hur fungerar Bildstöd?

Ett visuellt stöd kan ges i form av till exempel fotografier, ritade bilder, diagram, tabeller och modeller. Genom att använda bilder så kan vi skapa associationsmöjligheter, använda flera uttrycksätt och använder fler ingångar/kanaler än bara den verbala/muntliga.

När används pictogram?

Bilder kan användas för att kommunicera och tydliggöra information i olika sammanhang. I Specialpedagogiska skolmyndighetens webbtjänst pictogram.se finns möjlighet att ladda ner Pictogram för att använda i till exempel kommunikationskartor och olika typer av scheman.

Vad innebär Bliss?

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Grunden består av ett antal grafiska element som sätts samman och bildar symboler. Nya ord och begrepp kan skapas genom att symbolerna kombineras med varandra.

Vad är Kommunikationstavla?

Med en kommunikationskarta avses en för ett speciellt ämne eller situation använd tavla där orden presenteras med hjälp av bilder, bliss-symboler eller verbalt. De lämpar sig som medel för kommunikation i situationer där man klarar sig med ett begränsat ordförråd.

Hur mår du Bildstöd?

Det kan till exempel sättas upp på dörren till ens rum för att ge besökare en förvarning om hur läget är för tillfället, eller användas för en runda vid frukosten där familjen får visa hur de mår. Det är bra att anpassa bildstödet utifrån vem som ska använda det. Vilka känslor är relevanta? Vilka bilder passar bäst?

När kan piktogram med fördel användas och varför?

Om man behöver ett alternativ till det skrivna språket kan piktogram fylla en funktion. Det kan vara lättare att berätta eller samtala om man samtidigt kan få stöd av piktogram. Piktogram används även som skyltning i offentliga miljöer.

Vad är bliss och hur används det?

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Grunden består av ett antal grafiska element som sätts samman och bildar symboler. Nya ord och begrepp kan skapas genom att symbolerna kombineras med varandra.

Hur många använder bliss?

Resultaten av dessa indikerar att förekomsten av personer som modersmålskommunikation ligger mellan 15% och 60% av det totala antalet skolelever. Inom den här gruppen räknar man med, efter en studie i Ontario, att 41% av de som använder kommunikationskartor har använt bliss symbolspråk.