:

Vad är ice1?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ice1?
  2. Hur fungerar ICE nummer?
  3. Vad betyder ICE på kontakter?
  4. Hur ändra ICE?
  5. Vad är ICE förkortning för?

Vad är ice1?

In Case of Emergency - ICE Ett snabbt sätt för räddningstjänst-, ambulans- och sjukvårdspersonal att komma i kontakt med anhöriga i händelse av en olycka är att söka i den drabbades mobiltelefon. Genom att använda ICE berättar du för räddningspersonalen vem de ska kontakta.

Hur fungerar ICE nummer?

Spara ICE-kontakt på Android Har du en Androidtelefon kan du i stället spara ner din ICE-kontakt i Ägarinformationen. Under Inställningar och Säkerhet, där väljer du Ägarinformation (eller liknande). Bocka i Visa ägarinformation vid låst skärm och fyll i valfritt meddelande och din ICE-kontakt i textfältet.

Vad betyder ICE på kontakter?

ICE står för engelskans In Case of Emergency och betyder i händelse av nödsituation. ICE används internationellt. Det är numret till den person eller de personer som du vill att sjukvården ska ringa om du råkar ut för en olycka eller blir hastigt sjuk.

Hur ändra ICE?

Viktigt!

  1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
  2. Tryck på Om telefonen. Nödinformation.
  3. Ange de uppgifter som du vill dela. Tryck på Redigera information om du vill lägga till medicinska uppgifter. Om inte Redigera information visas trycker du på Information. Tryck på Lägg till kontakt om du vill lägga till nödkontakter.

Vad är ICE förkortning för?

Genom att lägga in förkortningen ICE, In Case of Emergency, i mobiltelefonens adressbok, följt av namn på och telefonnummer till en anhörig, kan räddningspersonalen enkelt få information om vem som ska kontaktas.