:

Vad krävs för att ha insulinpump?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att ha insulinpump?
  2. Hur fungerar CGM?
  3. Vad kostar en CGM-mätare?
  4. Hur fungerar CGM och FGM?
  5. Vilken insulinpump ska man välja?

Vad krävs för att ha insulinpump?

Användning av insulinpump ska övervägas hos vuxna med typ 1-diabetes om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt: Personen har kvarstående HbA1c ≥ 70 mmol/mol eller inte har uppnått individuellt HbA1c-mål, trots optimerad självkontroll.

Hur fungerar CGM?

En CGM-mätare är egentligen ett system som består av flera komponenter. Sensorn placeras strax under huden och mäter sedan blodsockret kontinuerligt med 1-5 minuters intervall. Sändaren lagrar de uppmätta värdena och skickar dem vidare till CGM-mottagaren eller appen ungefär var 15:e minut.

Vad kostar en CGM-mätare?

CGM-mätare (kontinuerlig glukosmätare), denna kostar 800 kr/sensor som i sin tur måste bytas varje vecka.

Hur fungerar CGM och FGM?

Intermittent scannad CGM (is-CGM) är en vävnadsglukosmätare som kontinuerligt lagrar glukosvärden under dygnet förutsatt att en skanning sker minst var åttonde timme. Sensorn sänder information om glukosnivån (var 15:e min). Användaren måste aktivt skanna sensorn för att få information om sitt glukosvärde.

Vilken insulinpump ska man välja?

Det finns ingenting som ”den bästa insulinpumpen för alla pumpanvändare”. Valet kommer alltid att baseras på din livsstil och vad du personligen föredrar. En insulinpump garanterar en kontinuerlig tillförsel av insulin och härmar på det sättet kroppens naturliga frisättning.