:

Hur många har utvisningsbeslut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många har utvisningsbeslut?
  2. Hur många flyktingar kom 2015?
  3. Vad är invandrare på engelska?
  4. Vilka kommuner i Sverige tar emot flest flyktingar?
  5. Hur många etniska svenskar finns det?

Hur många har utvisningsbeslut?

Trots politiska löften om att fler utvisningar ska verkställas, visar statistiken knappa förändringar. Under 2021 anmäldes över 10 000 personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd som avvikna och efterlysta av polisen.

Hur många flyktingar kom 2015?

163 000 asylsökande kom till Sverige på ett år. Flyktingvågen 2015 saknar motstycke. Fyra år senare är det drygt en tredjedel, 60 501 personer, som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vår statistik visar vilka kommuner och län som tog emot flest personer och var de som får stanna i Sverige lever i dag.

Vad är invandrare på engelska?

invandrare

Huvudsakliga översättningar
SvenskaEngelska
invandrareimmigrant

Vilka kommuner i Sverige tar emot flest flyktingar?

Sigtuna tog emot 653 flyktingar 20 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 653 i Sigtuna. Det motsvarar 15 asylsökande per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen någonstans i mitten av landets kommuner.

Hur många etniska svenskar finns det?

Begreppet etnisk svensk är omdiskuterat i svensk politisk debatt, då det i vardagligt språkbruk ibland ges en tolkning som vit svensk, är exkluderande och även är vanligt i fördomsfull och rasistisk argumentation. I Sverige förs ingen officiell befolkningsstatistik över antal svenskar som etnisk grupp.