:

På vilket sätt kan bilder symboler och tecken förstärka din kommunikation med andra?

Innehållsförteckning:

 1. På vilket sätt kan bilder symboler och tecken förstärka din kommunikation med andra?
 2. Vilka olika alternativa kommunikationssätt finns det?
 3. Hur använder man Bildstöd?
 4. Vad är InPrint?
 5. Vad är kommunikationssvårigheter?
 6. Vad är Widgitsymbolerna?
 7. Vad kostar widgit online?
 8. Varför använda tecken som stöd i förskolan?

På vilket sätt kan bilder symboler och tecken förstärka din kommunikation med andra?

Bred användning av bilder Ett kognitivt stöd kan till exempel vara tidsstruktur, minnesstöd och utveckling av begrepp och ordförråd. Bilder kan också användas som komplement till tecken som AKK. En annan viktig aspekt på bildanvändning är att öka självständigheten.

Vilka olika alternativa kommunikationssätt finns det?

Vissa kommunikationssätt använder många av oss, till exempel kroppsrörelser och gester. Andra sätt är särskilt utformade för att ge stöd åt kommunikation vid funktionsnedsättning. Exempel på sådana är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), föremål, bilder, pictogram, bliss och bokstäver.

Hur använder man Bildstöd?

Ett visuellt stöd kan ges i form av till exempel fotografier, ritade bilder, diagram, tabeller och modeller. Genom att använda bilder så kan vi skapa associationsmöjligheter, använda flera uttrycksätt och använder fler ingångar/kanaler än bara den verbala/muntliga.

Vad är InPrint?

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material med bild- och symbolstöd och skriva ut. Du kan enkelt och snabbt göra bildkort, scheman, pekkartor, arbetsblad, sociala berättelser mm med hjälp av någon av de många färdiga mallarna.

Vad är kommunikationssvårigheter?

En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men många har också svårt att förstå vad andra säger. För personer som har svårt med koncentration, korttidsminne och uppmärksamhet kan AKK vara ett viktigt kognitivt stöd.

Vad är Widgitsymbolerna?

Widgitsymboler bygger på det tidigare symbol- systemet Rebus och innehåller i dag ca 10 000 symboler i färg och svartvitt. Under de senaste åren har mycket arbete lagts på att göra Widgitsymboler till ett logiskt och konsekvent uppbyggt system med symboler som är lätta att förstå och lära in.

Vad kostar widgit online?

Abonnemang

 • 1 användare. 1 användare.
 • 1 år.
 • 632 kr.
 • 3 år.
 • 1 896 kr.
 • 5 år.
 • 3 034 kr.
 • 1 år.

Varför använda tecken som stöd i förskolan?

För många barn är tecken en väg in till kommunikation och delaktighet. För andra barn blir det ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talade språket. Tecknen ger dem ett språkligt redskap för att kunna samspela.