:

Vad menas med kort?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med kort?
  2. Hur skriver man hur ord uttalas?
  3. Vad menas med modern?
  4. Är ett spelkort?
  5. Hur långt är ett spelkort?
  6. Hur många dygder finns det?
  7. Har en åsikt om korsord?

Vad menas med kort?

Kort – en tvådimensionell avbildningen av verkligheten, se fotografi.

Hur skriver man hur ord uttalas?

Utöver bokstavstecknen innehåller uttalsangivelserna siffror som står ett halvsteg upp på raden. Dessa utmärker a) var trycket (betoningen) ligger b) om stavelsens vokal eller konsonant är lång c) vilken tonaccent ordet uttalas med. Ordet har huvudtryck på den stavelse där någon av de höga siffrorna, 4 eller 3, står.

Vad menas med modern?

Ordet “modernbetyder nutidsenlig. När jag går vidare och tittar på synonymer till modern så hittar jag ord som nutida, trendig och populär. Inget av dessa ord ger mig intuitivt en känsla av vad som menas med att något är modernt, snarare mer vad som är inne just nu.

Är ett spelkort?

Spelkort är kort som används för att spela kortspel med. En uppsättning spelkort som kan användas till kortspel kallas för en kortlek (lek, kortpacke). Ordet kort kommer från latinska charta som betyder pappersstycke.

Hur långt är ett spelkort?

spelkort: 58 x 88 mm, ask: 60 x 90 x 20 mm.

Hur många dygder finns det?

Dygder: Ärlighet, generositet, mod, tolerans, måttlighet, arbetsamhet, hänsynsfullhet, pålitlighet, lojalitet, vänlighet, vishet, självförtroende, medkänsla, hövlighet, tålamod, …

Har en åsikt om korsord?

Synonymer till ha en åsikt

  • anse,
  • tycka något.