:

Vad är kastväsendet inom hinduismen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kastväsendet inom hinduismen?
  2. Vad menas med jati?
  3. Hur är det att växa upp i ett buddhistiskt samhälle?
  4. Hur är det att leva som en buddhist?
  5. Vad betyder karma inom hinduismen?
  6. Vilka är de tre viktigaste gudarna inom hinduismen?
  7. Vad kallas kastlösa?
  8. Hur påverkar buddhismen samhället och individen?
  9. Hur påverkar buddhismen samhället i Thailand?

Vad är kastväsendet inom hinduismen?

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på.

Vad menas med jati?

En kast i betydelsen jat eller jati är en samhällsgrupp som karakteriseras av att man gifter sig inom gruppen, delar religion, kultur, traditioner, klädedräkt, livsstil och ofta yrke. I Indien finns åtskilliga tusen kaster, och inom en begränsad geografisk region kan det finnas flera hundra.

Hur är det att växa upp i ett buddhistiskt samhälle?

Engagerade buddhister har olika syn på hur människor bäst påverkas men förenas av att de tycker att vissa saker i samhället behöver förändras. Många försöker då få de styrande att ändra sig i en mer humanistiskt riktning.

Hur är det att leva som en buddhist?

Genom att inte leva i lyx och överflöd, men inte heller alltför enkelt och fattigt, kan människan nå den kunskap och insikt som behövs för befrielse (nirvana). Den rätta vägen till upplysning är enligt Buddha en gyllene medelväg som bygger på en enkel balanserad livsstil fylld av självdisciplin och meditation.

Vad betyder karma inom hinduismen?

Inom hinduismen står karma för summan av handlingar under livet som en människa, hur väl en gud uppfyllt sina plikter avseende religiösa och vardagliga handlingar, detta reflekterar människans tro, och guden blir straffad av detta. Varav guden blir straffad, får människan likadant öde, och får därmed en negativ karma.

Vilka är de tre viktigaste gudarna inom hinduismen?

Man brukar tala om tre huvudgudar och dessa är Brahma, Vishnu och Shiva.

Vad kallas kastlösa?

Dalit är en självvald benämning på de grupper i Indien som står utanför hinduismens fyra varna (klasser) och har betraktats som oberörbara. På grund av sitt utanförskap kallas de också kastlösa, men även bland daliterna finns kaster i betydelse jati.

Hur påverkar buddhismen samhället och individen?

Engagerade buddhister har olika syn på hur människor bäst påverkas men förenas av att de tycker att vissa saker i samhället behöver förändras. Många försöker då få de styrande att ändra sig i en mer humanistiskt riktning.

Hur påverkar buddhismen samhället i Thailand?

Betydligt färre kvinnor väljer att leva som nunnor. Meditation, läran om buddhismen samt städning och underhåll är några av de vanliga sysslorna i templet och i kuti vilket är namnet på munkarnas bostad. I vissa tempel har munkarna eller noviserna även tillgång till tv och dator, men detta tillåts inte i alla tempel.