:

Hur påverkar odling av tobak?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar odling av tobak?
  2. På vilka sätt påverkas barn som arbetar på Tobaksodlingar kortsiktigt och långsiktigt?
  3. Vilken del av tobaksplantan använder man för framställning av tobak?
  4. Vad är tobak gjort av?
  5. Hur påverkas växter av cigaretter?
  6. På vilka sätt orsakar tobaksindustrin fattigdom bland personer som arbetar med att odla tobak?
  7. Hur påverkar tobak ekonomin?

Hur påverkar odling av tobak?

Om tobakens effekter på miljö och klimat I tobaksodling används giftiga bekämpningsmedel som bland annat leder till att vattendrag förgiftas och orsakar fiskdöd. En stor användning av konstgödsel leder till att jorden utarmas och nya ytor behöver tas i bruk för tobaksodling, vilket bidrar till skogsskövling.

På vilka sätt påverkas barn som arbetar på Tobaksodlingar kortsiktigt och långsiktigt?

Barnen skadas och blir sjuka Gifterna som används I tobaksodlingen kan orsaka cancer, andningssvårigheter, depression, skador på hörsel, syn, lever, njurar och det centrala nervsystemet. Hanteringen av själva tobaksbladen kan leda till nikotinförgiftning till följd av att nikotin absorberas genom huden.

Vilken del av tobaksplantan använder man för framställning av tobak?

Tobak är en jordbruksprodukt som framställs av bladen från olika växter inom tobaksläktet. Tobaksplantan odlades ursprungligen i Amerika och Christofer Columbus () var den förste europén som fick kunskap om tobaken och hur den användes.

Vad är tobak gjort av?

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan som har använts av människor under flera tusen år. Rökning står för en stor del av alla dödsfall i Sverige. Nikotin är ett gift. Att nikotin finns i tobaksplantan beror på att det utvecklas som ett skydd mot skadeinsekter.

Hur påverkas växter av cigaretter?

Växter har inte nervceller så de skadas normalt inte av nikotin. Därför har man använt nikotin för att bekämpa insekter i växthus. Fimpar innehåller dock andra gifter, f f a aromatiska ämnen, som bildas vid förbränning och till exempel kan vara cancerframkallande för oss. De verkar dock inte skada växter.

På vilka sätt orsakar tobaksindustrin fattigdom bland personer som arbetar med att odla tobak?

Det är också vanligt att personer som arbetar på tobaksodlingar saknar tillgång till rent dricksvatten och toaletter under arbetstid. Det krävs även stora mängder vatten för att odla tobak och framställa tobaksprodukter.

Hur påverkar tobak ekonomin?

Rökningens kostnader per år: 31,5 miljarder kr totalkostnad. 19,6 miljarder kr produktionsbortfall (både i arbete och i hemmet) 9,9 miljarder kr sjukvårdskostnader. 2 miljarder kr informell vård (vård av närstående)