:

Hur söker man Solcellsbidrag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur söker man Solcellsbidrag?
  2. Får man bidrag för att installera solceller?
  3. Vilka bidrag får man vid installation av solceller?
  4. Hur mycket bidrag kan man få för solceller?
  5. Hur mycket solceller år lönsamt?

Hur söker man Solcellsbidrag?

På andra webbplatser

  1. Kontaktuppgifter till länsstyrelsen.
  2. Information om investeringsstödet för solcellsbidrag på Energimyndighetens webbplats.
  3. Utgivare av e-legitimation och Mobilt BankID på Skatteverkets webbplats.
BE

Får man bidrag för att installera solceller?

Från den 1:a januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, det så kallade gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Du kan som mest få 50 000 kr i skatteavdrag av investeringsstödet för solceller.

Vilka bidrag får man vid installation av solceller?

Från den 1:a januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, det så kallade gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Du kan som mest 50 000 kr i skatteavdrag av investeringsstödet för solceller.

Hur mycket bidrag kan man få för solceller?

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Avdraget är på 15% och gäller på arbets- och materialkostnaden, alternativt 14,55% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. Maxbeloppet för avdraget är 50 000 kr per person och år.

Hur mycket solceller år lönsamt?

Men generellt kan man säga att om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent – vilket är bättre än bankräntan.