:

Vilken molekyl har högst kokpunkt?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken molekyl har högst kokpunkt?
  2. Vilken ämne har lägst kokpunkt?
  3. Varför har karboxylsyror hög kokpunkt?
  4. Varför har alkoholer högre kokpunkt än kolväten?
  5. Vilken Metall borde ha högst kokpunkt?
  6. Varför har karboxylsyror högre kokpunkt än alkoholer?

Vilken molekyl har högst kokpunkt?

Pentanol har därför högst kokpunkt medan metanol har lägst. Butan: Opolärt ämne p.g.a. enbart kol- och väteatomer, kan ej bilda vätebindningar vilket ger lägst kokpunkt. Glycerol: 3 OH-grupper och kan därför skapa många vätebindningar.

Vilken ämne har lägst kokpunkt?

Helium är en färglös och luktlös ädelgas. Ämnet har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och endast vid högt tryck övergår det i fast form. Helium är också det näst vanligaste grundämnet i universum.

Varför har karboxylsyror hög kokpunkt?

I likhet med alkoholer kan karboxylsyror bilda vätebindningar. Karboxylsyrorna kan dock, tack vare karboxylgruppen, bilda fler vätebindningar mellan sina molekyler, vilket leder till högre kokpunkter.

Varför har alkoholer högre kokpunkt än kolväten?

✓ Förklaring till kokpunkterna: Alla alkoholer kan binda till varandra med vätebindningar, men långa alkoholer kan även skapa många van der Waalsbindningar mellan varandra. Den totala bindningsstyrkan blir därför högre hos alkoholer med stora molekyler.

Vilken Metall borde ha högst kokpunkt?

Den som har högst är tenn, natriumklord, socker och sen kvävgas. Där tenn har en stark metallbindning, natriumklorid är en jonförening som är relativt stark. Socker antar jag är en polär kovalent bindning eftersom kvävgas är ren kovalent bindning.

Varför har karboxylsyror högre kokpunkt än alkoholer?

I likhet med alkoholer kan karboxylsyror bilda vätebindningar. Karboxylsyrorna kan dock, tack vare karboxylgruppen, bilda fler vätebindningar mellan sina molekyler, vilket leder till högre kokpunkter.