:

Vad betyder det att ett ämne hyr hydrofilt eller hydrofob?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder det att ett ämne hyr hydrofilt eller hydrofob?
  2. Varför använder man tensider?
  3. Vad innebär en Hydrofobisk jord?
  4. Vad betyder ordet hydrofil?
  5. Vad menas med att ett ämne är Opolärt?
  6. Vad betyder ordet Lipofil?
  7. Hur fungerar vätmedel?
  8. Kan man kissa svettas eller andas ut fettlösliga ämnen?
  9. Vilka ämnen är fettlösliga?

Vad betyder det att ett ämne hyr hydrofilt eller hydrofob?

En hydrofob (av grekiskans hydro'phobus där hydro betyder "vatten" och fobos, "fruktan") är en molekyl eller molekyldel som tenderar att inte komma i kontakt med vatten. Detta kan yttra sig genom att de till exempel inte löser sig i vatten.

Varför använder man tensider?

Tensiderna bildar miceller som kan lösa upp den feta smutsen. Micellerna kan sedan sköljas bort och vi blir av med smutsen. På hårstrået eller tyget kan det finnas kvar ett skyddande lager av tensider som gör att smutsen inte sätter sig på ytan igen. Tensiderna är verksamma upp till en viss koncentration, en maxgräns.

Vad innebär en Hydrofobisk jord?

Torrfläckar bildas då jorden blir vat- tenfrånstötande (=hydrofob). Den tar inte till sig vatten vid normal bevattning. Under dessa förhållan- den så rinner bevattningsvattnet och nederbörd utefter gräsytan och rin- ner ner i profilen där profilen redan är fuktig.

Vad betyder ordet hydrofil?

Hydrofil betyder vattenälskande och denna del av tensidmolekylen drar sig in mot vattnet i bubblan. Tensiden säker ytpänningen, vilket gör det möjligt för såpbubblan att hålla ihop.

Vad menas med att ett ämne är Opolärt?

En opolär molekyl har inga elektriskt laddade poler. Opolära ämnen kan bara lösas i opolära lösningsmedel enligt principen lika löser lika. Till exempel olja som inte kan lösa sig i vatten men i bensin. Motsatsen till Opolär molekyl är Polär molekyl.

Vad betyder ordet Lipofil?

Fettlösliga, eller lipofila, är ämnen som kan lösas upp i kolvätebaserade lösningsmedel. En fettlöslig molekyl består till största delen av kolvätekedjor eller kolväteringar. Exempel på fettlösliga ämnen är fetter, vissa vitaminer och alkoholer med längre kolkedjor (omkring butanol och uppåt).

Hur fungerar vätmedel?

Vad är vätmedel? Vätmedel är ett ämne som hjälper till att sänka ytspänningen att vattnet tränger igenom ytan lättare och på vis hjälper till att hålla profilen fuktig. Detta underlättar för rötterna att lättare tillgodose sig väta, vilket i sin tur kan leda till att man kan undvika torrfläckar.

Kan man kissa svettas eller andas ut fettlösliga ämnen?

A- och D- vitaminer är fettlösliga, B- och C-vitamin är vattenlösliga. Det innebär bl a att om man får i sig för mycket A- eller D-vitamin kan det lagras i kroppens fettvävnader, men får man i sig för mycket av B eller C kissar man bara ut det.

Vilka ämnen är fettlösliga?

Fettlösliga, eller lipofila, är ämnen som kan lösas upp i kolvätebaserade lösningsmedel. En fettlöslig molekyl består till största delen av kolvätekedjor eller kolväteringar. Exempel på fettlösliga ämnen är fetter, vissa vitaminer och alkoholer med längre kolkedjor (omkring butanol och uppåt).