:

Vad visar en Hydrotermometer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad visar en Hydrotermometer?
  2. Vad gör en hygrometer?
  3. Hur kan man mäter luftfuktighet inomhus?
  4. Vad är daggpunkten för något?
  5. Vad är det för tilloppstemperatur på äldre värmesystem?
  6. Vilken är den högsta dimensionerade framledningstemperaturen i ett Lågtemperatursystem?
  7. Vad försöker man göra i nya mer avancerade system för att få så jämn och anpassad värme som möjligt?
  8. Vilka funktioner ska finnas i Påfyllningsventilen i ett värmesystem?

Vad visar en Hydrotermometer?

Hydrotermometer för mätning av tryck och temperatur.

Vad gör en hygrometer?

Luftfuktigheten mäts med hjälp av en hygrometer. För att få så enhetliga och jämförbara mätningar som möjligt placeras hygrometern 1,5 - 2 m över mark i ett strålnings- och nederbördsskydd.

Hur kan man mäter luftfuktighet inomhus?

Hur mäter man luftfuktighet i sitt hem? Du kan enkelt mäta luftfuktigheten inomhus genom en luftfuktare eller en kombinerad luftrenare och luftfuktare. Om du vill mäta luftfuktigheten utan att äga en luftfuktare/kombiprodukt går det att mäta genom en hygrometer eller en väderstation.

Vad är daggpunkten för något?

Daggpunkten inträffar vid temperaturen då luften inte längre kan hålla vattenångan utan den övergår i vattendroppar (kondens). Kondens uppstår när temperaturen sjunker, energin som kan hålla kvar vattnet i ånga minskar.

Vad är det för tilloppstemperatur på äldre värmesystem?

40 oC temperaturfall eftersträvas vid dimensionerande utomhustemperatur (DUT). Nästan alla gamla system byggda före 1980-talet är vad vi kallar 80/60-system. Det finns dock ett antal system från andra världskriget och åren därefter som dimensionerades för 90/70.

Vilken är den högsta dimensionerade framledningstemperaturen i ett Lågtemperatursystem?

För att motverka kallras måste dock väggvärme appliceras under fönster. Radiatorsystem utförs idag som lågtemperatursystem med 55/45°C som dimensionerande temperatur.

Vad försöker man göra i nya mer avancerade system för att få så jämn och anpassad värme som möjligt?

För att reducera temperaturnivåerna i befintliga fjärrvärmesystem är det främst sänkta returtemperaturer som kan uppnås genom att injustera undercentraler och använda returledningen för uppvärmning i lågtemperatur- system.

Vilka funktioner ska finnas i Påfyllningsventilen i ett värmesystem?

Är trycket lägre än 0,6 behöver värmesystemet fyllas på med vatten. Det gör du genom att öppna påfyllningsventilen tills trycket åter är uppe på 1.