:

Vilka moment ingår i ett krocktest?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka moment ingår i ett krocktest?
 2. Vad menas med euro ncap5?
 3. Vad är Euro NCAP paket?
 4. Var på bilen finns en deformationszon?
 5. Vad menas med Backstarthjälp?
 6. Vad menas med Euro 6?
 7. Vad är skillnaden mellan Euro 5 och 6?
 8. Vad innebär det att en motor är Euroklass?
 9. Vilken funktion fyller en bältessträckare?
 10. Varför har bilen deformationszoner?
 11. Vad menas med autobroms?
 12. Vad menas med bromsassistans?
 13. Är Euro 6 bättre än Euro 5?

Vilka moment ingår i ett krocktest?

De krocktest som utförs är:

 • Frontalkrock - Bilen körs in i en deformerbar fast barriär (motsvarar en krock med en likvärdig bil) i 64 km/h.
 • Sidokrock - En deformerbar barriär körs in i sidan på bilen i 50 km/h.
 • Stolpprov - Bilen körs från sidan in i en stolpe i 29 km/h.

Vad menas med euro ncap5?

Detta är ett oberoende institut bildat av ett samarbete mellan olika myndigheter och intressegrupper inom trafiksäkerhet. Euro NCAP utvecklade ett femstjärnigt klassificeringssystem för att ge konsumenterna insikt i säkerhetsnivån för nya bilar – både för passagerare och andra trafikanter – för enkel jämförelse.

Vad är Euro NCAP paket?

Euro NCAP har skapat det femstjärniga säkerhetsbetygssystemet för att hjälpa konsumenter, deras familjer och företag att enklare kunna jämföra fordon och hjälpa dem att identifiera det säkraste valet för deras behov. Säkerhetsbetygen bestäms genom ett antal fordonstester som utformas och utförs av Euro NCAP.

Var på bilen finns en deformationszon?

Moderna bilars främre och bakre delar utgörs av så kallade deformationszoner. De är utvecklade för att ge efter vid en kollision, så att händelseförloppet bromsas och tar längre tid.

Vad menas med Backstarthjälp?

Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen rullar framåt. Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.

Vad menas med Euro 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett vägfordon får släppa ut per kilometer.

Vad är skillnaden mellan Euro 5 och 6?

Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen. I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

Vad innebär det att en motor är Euroklass?

EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras i euro-klasser. Det som regleras är bland annat kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) regleras i en separat förordning. Euro 5 blev krav 1 september 2009, Euro 6, 1 september 2014.

Vilken funktion fyller en bältessträckare?

Vissa bilar har en lite krutladdning placerad i bältet som vid en eventuell kollision löser ut och sträcker bältet så att du som sitter i bilen sitter så fixerat som möjligt i själva kollisionsögonblicket.

Varför har bilen deformationszoner?

För att öka överlevnaden utvecklades deformationszoner. Helt enkelt: genom att bilen knycklas ihop så blir händelseförloppet mer utdraget – vilket leder till lägre krafter gentemot kroppen. Deformationszoner blev verklighet då Mercedes-Benz införde dem 1959 i sin W111 (fenmerca).

Vad menas med autobroms?

Autobroms med kollisionsvarning framåt använder sensorer för att skanna av vägen framför ditt fordon och bromsar automatiskt för att undvika en situation som håller på att utvecklas till en kollision.

Vad menas med bromsassistans?

Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa dig att undvika påkörningsolyckor och olyckor med korsande fordon och fotgängare. Utöver att systemet består av en avstånds- och kollisionsvarning bistår det dig även med ett situationsanpassat bromskraftsstöd i det fall du inte trycker tillräckligt hårt på bromspedalen.

Är Euro 6 bättre än Euro 5?

Men kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor. För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.