:

Kan man göra bodelning innan skilsmässan är klar?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra bodelning innan skilsmässan är klar?
 2. Vad händer med sparade pengar vid skilsmässa?
 3. Hur fördelas pengar vid skilsmässa?
 4. Kan banken hjälpa till vid bodelning?
 5. Kan man göra bodelning i förväg?
 6. Vad gör man med Bodelningsavtalet?
 7. När går bodelningen igenom?
 8. Måste man registrera bodelning?
 9. Vart skickar man ansökan om skilsmässa?
 10. Vart ska man skicka äktenskapsförord?

Kan man göra bodelning innan skilsmässan är klar?

Kan man göra bodelning innan skilsmässan är klar? Ja, ni kan göra en bodelning redan när ni skickat in er första ansökan om skilsmässa.

Vad händer med sparade pengar vid skilsmässa?

Allt som inte uttryckligen angivits som enskild egendom ska räknas som giftorättsgods och därmed delas lika. Det avgörande för om eget sparande ska ingå i bodelningen eller inte vid en skilsmässa, är således om pengarna ska räknas som giftorättsgods eller enskild egendom.

Hur fördelas pengar vid skilsmässa?

Bodelning – när boet fördelas mellan parterna Värdet av all annan egendom, ägodelar och pengar, som är giftorättsgods ska räknas ihop och delas lika. Det är värdet såsom det var dagen då ansökan om skilsmässan lämnades in som används. Vardera maken får därefter en lika stor lott av det gemensamma boet.

Kan banken hjälpa till vid bodelning?

Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation. Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd m.m.) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal.

Kan man göra bodelning i förväg?

Själva bodelningen ska som huvudregel göras först när äktenskapet är upplöst, dvs när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Begär någon av makarna det, ska bodelningen göras genast. Det är också vanligt att bodelningen görs under betänketiden.

Vad gör man med Bodelningsavtalet?

Bodelningsavtalet anger hur tillgångar och skulder fördelas I bodelningsavtalet ska framgå hur parterna bestämt sig för att fördela sina saker, vad som händer med bostaden eller annan fastighet, hur lån ska behandlas, eventuella övertagande av lån med mera.

När går bodelningen igenom?

Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid. Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset.

Måste man registrera bodelning?

Reglerna om bodelningsavtal finns i 13 kap. 6 § ÄktB. Bestämmelsen säger att makarna får registrera ett bodelningsavtal hos Skatteverket. Det finns alltså inga krav på att registrera ett bodelningsavtal utan det är frivilligt.

Vart skickar man ansökan om skilsmässa?

Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten i den ort där ni eller någon av er var folkbokförd den 1 november förra året. Om ingen av er bor i Sverige ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt. Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

Vart ska man skicka äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. ...
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Underteckna äktenskapsförordet (båda makarna).
 • Datera äktenskapsförordet.