:

Hur mycket torium finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket torium finns det?
 2. Vad kan man använda istället för uran?
 3. Hur fungerar fjärde generationens kärnkraft?
 4. Finns torium i Sverige?
 5. Hur radioaktivt är torium?
 6. Är det tillåtet att bryta uran i Sverige?
 7. Kan kärnavfall återanvändas?
 8. Hur fungerar bränslestavar?
 9. hva er thorium i mineraler?
 10. hva er thorium radioaktivitet?
 11. hvor mye thorium i jordskorpen?
 12. hva er verdens største thoriumreserver?

Hur mycket torium finns det?

Torium finns i små mängder i de flesta berg- och jordarter, det är omkring tre gånger vanligare än uran och ungefär lika vanligt som bly. Halten av torium i den yttersta jordskorpan har uppskattats till ett par tusendels procent.

Vad kan man använda istället för uran?

I dagens kärnkraftverk används uran som bränsle. Ett alternativ till uran är att istället använda torium. Det har funnits kärnreaktorer som konstruerats särskilt för toriumbränsle. Men i dag används torium endast i mycket begränsad omfattning.

Hur fungerar fjärde generationens kärnkraft?

Generation IV bygger på snabba reaktorer och upparbetning Neutronerna i sådana reaktorer behåller sina höga energier. De bromsas inte nämnvärt av kylmedlet. Neutronerna förblir ”snabba”. De här reaktorerna kallas därför ofta snabbreaktorer.

Finns torium i Sverige?

I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Förutsättningarna för svensk utvinning saknas dock.

Hur radioaktivt är torium?

Fördelen med torium jämfört med uran är enligt rapportskrivarna att det inte blir några restprodukter som kan användas för att göra kärnvapen. Och även om halveringstiden är oerhört lång, hela 14 miljarder år, så är den radioaktiva strålningen efter att man använt bränslet lägre än med uran.

Är det tillåtet att bryta uran i Sverige?

Den svenska lagstiftningen förbjuder inte uranbrytning idag. För att få bryta uran krävs tillstånd enligt minerallagen och miljöbalken.

Kan kärnavfall återanvändas?

Nästa generation kärnkraft, så kallad generation fyra, innebär att man kommer kunna återanvända det mesta av det avfall som dagens kärnkraft inte klarar av att ta tillvara på.

Hur fungerar bränslestavar?

Pulver av urandioxid pressas samman till centimeterstora, cylinderformade kutsar som värmebehandlas så att urandioxidkornen sintras samman och kutsen får en tillräckligt hög densitet. Bränslekutsarna slipas därefter till en exakt form och sätts samman till bränslestavar.

hva er thorium i mineraler?

 • Thorium finnes sammen med lanthanider (lanthanoider) og uran i en rekke mineraler. Mineraler med større innhold av thorium er relativt sjeldne. Bare få steder forekommer thorium i større utnyttbare mengder.

hva er thorium radioaktivitet?

 • Thoriums radioaktivitet ble oppdaget i 1898 av Marie Curie i Paris og uavhengig av henne av Gerhard Carl Schmidt i Erlangen. En annen langlivet thoriumisotop som det finnes litt av i naturen som et av nedbrytningsproduktene til 2 Th, har tidligere blitt gitt navnet ionium (se radioaktivitet (naturlig radioaktivitet)).

hvor mye thorium i jordskorpen?

 • Det er anslått at det midlere innholdet av thorium i jordskorpen er omkring 9.7 ppm som utgjør omkring 1·10 -3 vektprosent, mens tilsvarende innhold av uran er omkring 2.7 ppm. Thorium finnes sammen med lanthanider (lanthanoider) og uran i en rekke mineraler.

hva er verdens største thoriumreserver?

 • USGS og IAEA har tidligere listet opp Norge (Fensfeltet) som en av verdens største thoriumreserver. USGS har operert med 170 0 000 tonn, mens IAEA har operert med 132 000 tonn. Ingen har imidlertid kunnet gi noe svar på hva disse tallene er basert på.