:

Vilka svalor finns i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka svalor finns i Sverige?
  2. När flyttar tornseglarna från Sverige?
  3. Var är tornseglarna på natten?
  4. När flyttar kanadagäss?
  5. Varför minskar tornseglare?

Vilka svalor finns i Sverige?

Det finns två svalor (tornseglare tillhör en egen familj) som lever nära människan – ladusvala och hussvala. Den förstnämnda känns igen på en heltäckande mörkblå rygg och långa stjärtspröt medan hussvalan har en stor vit fläck ovanför stjärten som saknar de långa spröten hos ladusvalan.

När flyttar tornseglarna från Sverige?

Tornseglaren lämnar landet i slutet av juli-september, då den flyttar till Afrika. Den återkommer i maj - juni. Tornseglare är extremt anpassade till ett liv i luften. Efter att de börjat flyga befinner sig många individer i luften i två till tre år då de häckar för första gången.

Var är tornseglarna på natten?

Då befinner de sig i Västafrika efter att ha häckat i Italien. – De äter i luften och sover i luften. Det här är något som forskare har trott sedan 1950-talet, vi bevisar att det är så, säger Anders Hedenström, professor vid biologiska institutionen i Lund.

När flyttar kanadagäss?

En del övervintrar, men en del av populationen flyttar till Östersjön och till Sverige, en liten del ända till Danmark och Holland. Höstflyttningen i september-november, vårflyttningen i mars-april.

Varför minskar tornseglare?

Brist på lämpliga boplatser Moderna byggmetoder och -tekniker utestänger tornseglarna och gör det svårare för dem att hitta lämpliga boplatser. Det är en av de främsta anledningarna till att arten minskar i antal i Sverige och övriga Europa.