:

Hur bildas nytt DNA?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bildas nytt DNA?
  2. Hur går det till när ett protein bildas?
  3. Vad är Diväteoxid?
  4. Vad är Divätemonoxid?
  5. Vad är ett annat namn för Diväteoxid?

Hur bildas nytt DNA?

Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer. Dessa kromosomer fördubblas i en process som kallas replikation innan cellerna delar sig. Informationen kan på så vis bevaras i båda de resulterande cellerna.

Hur går det till när ett protein bildas?

Efter transkriptionen transporteras mRNA-molekylen ut ur cellkärnan till ribosomerna där den används som mall vid proteintillverkningen. mRNA är en förkortning av engelskans messenger RNA som betyder ungefär budbärar-RNA. Ribosomerna byggs upp av proteinet och rRNA, som är en förkortning av ribosomalt RNA.

Vad är Diväteoxid?

Diväteoxid – en kemisk förening bestående av väte och syre som är nödvändig för allt känt liv. Densitet: 1 000,00 kg/m³, kokpunkt: 99,98 °C, och kemisk formel: H2O.

Vad är Divätemonoxid?

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Det vetenskapliga namnet är divätemonoxid eller diväteoxid (se även diväteoxidbluffen).

Vad är ett annat namn för Diväteoxid?

Diväteoxidbluffen syftar på spridning av varningar om det kemiska ämnet diväteoxid (DHMO, efter engelskans dihydrogen monoxide), ett alternativt namn för vatten.