:

Hur skapas en orkan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapas en orkan?
  2. Vilken är den starkaste orkanen?
  3. Har alla stormar kvinnonamn?
  4. Hur namnges stormar i Sverige?
  5. Vad heter alla stormar i Sverige?
  6. Vad har stormarna hetat?

Hur skapas en orkan?

Hur uppstår en orkan? Tropiska cykloner uppstår på sommaren och hösten nära ekvatorn, när havsvattnets yttemperatur har stigit till minst +26 °C. Över havet börjar luften stiga kraftigt och ett lågtryck bildas. Samtidigt avdunstar stora mängder vattenånga från havet som när den stiger förtätas till regn.

Vilken är den starkaste orkanen?

Den kraftigaste tropiska cyklon som någonsin registrerats i hela världen var tyfonen Tip som 1979 drog fram över Stilla havet. Tip hade ett lägsta lufttryck på endast 870 millibar/hektopascal.

Har alla stormar kvinnonamn?

Hur namnges stormar i Sverige?

Vad heter alla stormar i Sverige?

Vad har stormarna hetat?