:

Vad händer med luftfuktigheten när temperaturen blir högre?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer med luftfuktigheten när temperaturen blir högre?
  2. Hur sänker man luftfuktigheten?
  3. Är det bra med hög luftfuktighet?
  4. Vad menas med Mättnadsånghalt?
  5. Vad menas med att kondensera?

Vad händer med luftfuktigheten när temperaturen blir högre?

Temperatur och luftfuktighet Den relativa luftfuktigheten förändras snabbt, när temperaturen gör det. Om temperaturen stiger en grad sjunker den relativa luftfuktigheten med 6 % och en ökning av temperaturen med fem grader ger en minskning av den relativa luftfuktigheten med 26 %.

Hur sänker man luftfuktigheten?

Är det bra med hög luftfuktighet?

Vad menas med Mättnadsånghalt?

Vad menas med att kondensera?